Nieuws
Greep in reserves; geld voor investeringen op

De coalitie van GBLV, D66, PvdA en GroenLinks haalt komend jaar 6,2 miljoen euro uit de gemeentelijke reserves om het beleid te kunnen financieren. In 2018 gaat het nog eens om 5,2 miljoen. Desondanks is er dan geen geld meer voor nieuwe investeringen. Dit vanwege de eis van de gemeenteraad dat de gemeente het lenen van geld beperkt tot maximaal 70 procent van het benodigde bedrag.

Dit blijkt uit de begroting 2017 die wethouder Frank Rozenberg namens B&W aan de gemeenteraad heeft gezonden. In 2015 haalde de coalitie al 6 miljoen euro uit de reserves, dit jaar bijna elf miljoen. Komend jaar denkt de bestuurder 565.000 euro op de gemeentefinanciën over te houden. Voor 2018 staat een tekort van 1,2 miljoen geboekt.

De lasten voor burgers gaan komend jaar met gemiddeld 1,4 procent omhoog door verhoging van allerlei heffingen, zo blijkt uit de stukken.

Op alle negen beleidsterreinen die de coalitie hanteert wordt komend jaar minder uitgegeven dan dit jaar. In totaal gaat het om zo’n 43 miljoen euro minder. Bij ‘veiligheid’ is er wel een kleine ‘plus’ maar die ontstaat alleen door een andere toerekening van kosten.

Komend jaar wil de coalitie 53,9 miljoen euro investeren. Daarbij zit echter 13,1 miljoen aan investeringen die uit 2016 worden doorgeschoven. Bij de investeringen zitten geen nieuwe beleidsinitiatieven; het gaat om reeds lopende programma’s of uitvoering van eerder geopenbaarde beleidsplannen.

Het meeste geld gaat naar de bereikbaarheid van Stompwijk: 15,5 miljoen euro. Aan scholenbouw wordt 9,5 miljoen euro uitgegeven, aan riolering  8,5 miljoen. Verkeer en vervoer krijgt 4,2 miljoen, het aanpakken van bodemverzakking in de Rietvink is goed voor 3,1 miljoen en voor waterwerken is er 2,4 miljoen.

Als nieuw beleid (deels ook in 2018) noemt de begroting maatregelen tegen radicalisering, plan van aanpak ouderen en veiligheid, veiliger maken van fietsroutes scholieren, asfalteren van fietspaden, gifvrij bestrijden van onkruid, openen Krajicek playground in Voorburg, aanpak van eenzaamheid, dagactiviteiten voor ouderen en betere opvang dementerenden.

Verder worden taallessen voor statushouders en vluchtelingen, woningdelen door statushouders, betere toegang tot zorg en persoonlijk contact met mensen die ver van de arbeidsmarkt af staan, genoemd. Net als realisatie van een sterfietsroute, Vlietdagen 2017, uitvoering plannen Duin, Horst en Weide (natuur en recreatie) alsmede meer preventieve maatregelen in de geestelijke gezondheidszorg.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter