Nieuws
Onderzoeker uit grote twijfel over museumplan

Het plan museum Swaensteyn te verhuizen van Herenstraat 97-101 naar Herenstraat 72-74, waar nu de gemeenteraad, de raadsfracties en de griffie zetelen, is de ‘achilleshiel’ in de plannen met een viertal gemeentelijke panden in de Herenstraat. Dat heeft Walter Stam, verbonden aan Akro Consult, gezegd. Zijn bureau deed onderzoek naar de haalbaarheid van de gemeentelijke voornemens. Stam sprak op een informatieavond voor bewoners van Oud Voorburg.

Stam gaf aan dat het  financieel ‘onhaalbaar’ is als alleen het museum naar Herenstraat 72-74 zou gaan. Er moeten in dat pand financieel draagkrachtige partners komen die het museum ondersteunen. De onderzoeker sprak van een horecagelegenheid en detailhandel. Tegelijk gaf Stam aan dat de toekomst van het museum op de huidige plek ‘somber’ is.

De  onderzoeker durfde niet te voorspellen of het gaat lukken financieel draagkrachtige partners voor het museum in Herenstraat 72-74 te interesseren. Dat zal de gemeente moeten gaan uitzoeken, zo gaf hij aan. Op de vraag of de verhuizing van het museum moet worden afgeblazen als die partners niet worden gevonden – en daarmee ook een verhuizing van gemeenteraad, fracties en griffie naar een nieuw te bouwen pand Herenstraat 42 – gaf Stam geen direct antwoord. Ook daarvoor verwees hij naar de gemeente.

Opvallend genoeg noemde Stam niet de kunstinstelling ArtiBrak als partner voor het museum. ArtiBrak zit nu in Herenstraat 44 maar zou in de gemeentelijke plannen daar weg moeten. ArtiBrak zit financieel in zwaar weer, net als museum Swaensteyn overigens. Op de informatieavond repte een vertegenwoordigster van de gemeente over een ‘mogelijke’ verhuizing van het museum. Ook zij sprak niet over ArtiBrak. Stam benadrukte nog dat plannen in de uitvoering altijd anders worden dan eerder gedacht.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter