De Voorburgse wijken die aan Den Haag grenzen zouden omgevormd moeten worden tot zogenoemde next generation woonwijken. Met andere woorden: woongebieden die aantrekkelijk zijn voor een volgende generatie.

De wijken zullen daartoe omgeturnd moeten worden tot duurzame, gezonde woongebieden waar woningen weer tientallen jaren meegaan. Het moeten betaalbare woon- en leefgebieden worden.

In de wijken zal uitgegaan worden van lokale energieopwekking. Dat wil zeggen warmtekracht (door aansluiting op het Haagse warmtenet en/of gebruik van aardwarmte), zon- en windenergie. Er moet een up to date glasvezelnetwerk komen, en supersnel internet. In de wijken moet ruimte komen voor innoverende ondernemingen en kleine ondernemers.

De plannen zullen vorm gegeven moeten worden in een samenwerking tussen overheid, maatschappelijke organisaties, vastgoedeigenaren en woningcorporaties.

De next generation woonwijken zijn de kern van een zogenoemde kansenkaart die B&W voor deze gebieden maken. Het gaat dan met name om de wijken Voorburg Noord en Bovenveen, mogelijk ook delen van Voorburg West. Met de ontwikkeling wordt aangesloten op soortgelijke initiatieven in Den Haag en van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter