Nieuws
Raad moet richting Huygenskwartier aangeven

De gemeenteraad moet komende maand richtinggevende uitspraken doen over het Huygenskwartier. Het gaat dan om de eigen vergaderlocatie, huize Swaensteyn en museum Swaensteyn. Dat heeft wethouder Frank Rozenberg te kennen gegeven in een vergadering van een raadscommissie.

Volgens Rozenberg moet de raad aangeven of men met de gemeenteraadszaal, de fractiekamers en de griffie wil verhuizen van Herenstraat 72-74 (huize Swaensteyn) naar een nieuwe plek in Herenstraat 42. Daarnaast moet men aangeven wat er dan met het lege huize Swaensteyn kan gebeuren en of museum Swaensteyn – nu gevestigd in Herenstaat 97-101 – kan verhuizen naar huize Swaensteyn.

Vorige maand schreef Rozenberg de raad dat B&W wilden komen tot een gebouwenschuif in de Herenstraat. Herenstraat 42 moest afgebroken worden. Op de vrije plek dienden de nieuwe faciliteiten voor de gemeenteraad te komen, woningen, een nieuwe Hoogvliet en een ondergrondse parkeergarage. Dit alles volgens een plan van projectontwikkelaar Waaijer.

Museum Swaensteyn diende volgens B&W te verhuizen naar huize Swaensteyn. De panden van het huidige museum moesten verkocht worden.

Rozenberg ontkende in de raadscommissie dat alle voornemens al in beton gegoten zijn. Ook stelde hij dat het aan de gemeenteraad is te bepalen welke puzzelstukjes gebruikt gaan worden en welke niet. ,,Het gaat om een visie. Op grond daarvan gaan we de puzzelstukjes zo goed mogelijk leggen’’, aldus Rozenberg.

De wethouder gaf wel aan dat er naar zijn idee geen beter plan te maken valt dan het plan-Waaijer voor Herenstraat 42. Er zal dan ook geen nieuwe marktconsultatie meer plaatsvinden. Voor huize Swaensteyn en het museum gaf Rozenberg aan dat het aan het museum is om daar sterke financiële partners bij te zoeken wil het een succes worden. Op de huidige plek is er voor het museum in de toekomst geen perspectief.

De fractieleiders van PvdA en CDA, Marjan van Giezen en Juliette Bouw, gaven te kennen grote moeite te hebben met de spoed die nu betracht wordt. Beiden betoogden te weinig inhoudelijke informatie te hebben om komende maand een richtinggevende uitspraak te kunnen doen. Walter Rosbenders (GBLV) zei dat juist wél te kunnen; bij de andere fracties zweeg men.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter