Nieuws
Plan voor nieuwe aankleding Herenstraat

De bomen in de Voorburgse Van Schagenstraat moeten verplaatst worden naar de kant van de winkels. Dat moet ook met de bomen die nu in de Herenstraat staan tussen de Van Schagenstraat en de Kerkstraat. De terrassen die daar nu zitten moeten ook naar de winkelkant verhuizen.

Door de verplaatsing ontstaan er betere en natuurlijkere looproutes. Daarnaast komt de kerk in het oude centrum van Voorburg veel beter  uit de verf. Er moet ook extra ruimte gemaakt worden rond de Wilhelminaboom op de hoek van de Van Schagenstraat en Herenstraat alsmede rond de oude waterpomp die daar ook staat.

Dit stelt. Ir. Joost Heuvelink. Hij heeft een plan voor een nieuwe inrichting van de Herenstraat gemaakt dat is aangeboden aan B&W en de gemeenteraad. Heuvelink wil het wandelgebied in de Herenstraat compacter maken en laten lopen vanaf  het Wielemakersslop tot aan de pui van de Voorburgse glashandel, Herenstraat 138.

Bij de toegangswegen (aanloopstraten)  tot de Herenstraat moeten fietsenrekken komen. In de Herenstraat zelf is de fiets ‘gast’. De fietsers moeten daar stapvoets rijden, onder meer door het aanbrengen van drempels. De bevoorrading van de winkels mag alleen vanaf het Westeinde (bij de A12) naar het Oosteinde.

Parkeermogelijkheden moeten gesitueerd worden bij station Voorburg, bij racketcentrum Westvliet en op het Oosteinde. Van daaruit moeten ook wandelroutes worden uitgezet. De markt aan het Oosteinde – nog maar 20 kramen – dient verplaatst te worden naar een andere plek. Op het Stationsplein moeten activiteiten worden georganiseerd. Het plein dient ook groener te worden.

Heuvelink ziet voor het gebied een combinatie van winkels, cultuur, wonen en werken. Om het winkelaanbod te verbeteren pleit hij voor combinaties van winkel en website (via de site aangeboden producten kunnen in de winkel bekeken worden en worden afgehaald), blurring (winkeliers mogen ook horeca-activiteiten aanbieden) en zaken waar oude en nieuwe ambachten worden uitgeoefend en producten daarvan worden verkocht.

De toeloopstraten naar de Herenstraat moeten verbeterd worden, volgens Heuvelink. Hij wijst erop dat bijvoorbeeld in de Wielemakersslop al lege winkelpanden worden aangeboden als woning.

Heuvelink toont zich een voorstander van het gemeentelijke plan om de vier gemeentelijke panden in de Herenstraat anders te gaan gebruiken. Voor Herenstraat 42 pleit hij voor een combinatie van gemeenteraad, raadsfracties en griffie met een daar te vestigen Tijdsmuseum. Zo’n museum zou zo’n 50.000 bezoekers per jaar kunnen trekken. De combinatie zou de gemeente bovendien meer dan de helft van de huurlast schelen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter