De ontwikkeling van integrale kindcentra (ICK); techniek op basisscholen; het beheersen van de gevaren van het gebruik van sociale media. Dit zijn de drie terreinen waar wethouder Saskia Bruines in de periode 2016-2018 de nadruk op legt bij de verdeling van 75.000 euro subsidie per jaar. Dat blijkt uit de Locale educatieve agenda (LEA) die zij aan de gemeenteraad heeft gezonden.

De LEA kent zes speerpunten: ICK’s, stimuleren Brede scholen in het voortgezet onderwijs, gezonde/veilige scholen, huisvesting van scholen, relatie onderwijs/arbeidsmarkt en passend onderwijs. Binnen die speerpunten heeft Bruines dus drie terreinen gekozen die extra aandacht krijgen.

Bij ICK’s gaat het om onderwijsinstellingen waar kinderen tussen nul en 12 jaar spelen, leren en zich ontwikkelen. Medio 2017 moet blijken hoeveel ruimte er nodig is voor die ICK’s binnen schoolgebouwen. Bruines wil kinderen op vijf basisscholen al kennis laten maken met techniek.  Bij het beheersen van sociale media gaat het vooral om de gevaren ervan zoals sexting, grooming en pesten.

Brede scholen bieden behalve onderwijs ook welzijn, zorg, sport, kunst en cultuur aan. Uit het LEA blijkt dat daarbij ook een relatie gelegd gaat worden met de wijk en de bewoners daar. Bruines kondigt een actieplan bewegen voor schooljeugd aan. Eten op school dient gezond te zijn. In 2020 moet elk schoolplein rookvrij zijn. De schooljeugd zal ook actief gestimuleerd worden te gaan sporten.

Op korte termijn wil Bruines nagaan waar extra scholen nodig zijn. Tegelijk wil zij de leegstand binnen schoolcomplexen aanpakken. In 2017 wordt bezien welke schoolpleinen ‘groen’ gemaakt kunnen worden. Verder worden scholen betrokken bij het duurzaamheidsbeleid door hen aan te zetten tot afvalscheiding, aanbrengen van zonnepanelen dan wel een groen dak.

De wethouder gaat onderzoeken of er behoefte is aan onderwijsvormen voor hoogbegaafden. Zij wil een scherper verzuimbeleid. Zogenoemde ‘thuiszitters’ (jongeren die niet leren en niet werken) worden aangepakt.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter