Nieuws
Vraagtekens bij financiering Klein Plaspoelpolder

De oppositiepartijen VVD en CDA plaatsen vraagtekens bij de financiële onderbouwing van de plannen om in Klein Plaspoelpolder (KPP) tot grootschalige woningbouw te komen. B&W hebben eerder aangegeven dat zij een kleine winst op die voornemens voorzien. Formeel wordt over de exacte cijfers geheimhouding betracht.

KPP ligt tussen de Oude Trambaan, Plaspoelkade, Vliet en Cornelis Voorhoevelaan in Leidschendam. Er staan een aantal lege kantoorpanden. Er liggen een aantal grondpercelen braak. De gemeentewerf, Avalex en betoncentrale Mebin gaan allemaal weg uit dit gebied.

Op het terrein van het lege Billitonkantoor aan de dr. van Zeelandstraat komen 42 woningen. Ook het lege stuk grond aan de overkant van de straat wordt gebouwd. Verder is de sloop voorzien van het Total tankstation, het Totalkantoor en het kantoorgebouw Damsigt. Ook daar moeten woningen komen.

Woningbouw is ook voorzien op de plek van gemeentewerf, Avalex en Mebin. B&W voelen er niets voor hier een weg aan te leggen die de aansluiting vormt op een nog te bouwen nieuwe brug over de Vliet. Ook na nieuw onderzoek houden B&W aan die mening vast. De gemeenteraad moet nog over dat nieuwe onderzoek beraadslagen.

VVD-raadslid Bart Eleveld heeft inmiddels openlijk zijn zorgen uitgesproken over de onderbouwing van de verwachting van B&W dat er winst te boeken valt op KPP. Bij het CDA is men van mening dat er meer woningen in KPP moeten komen dan nu voorzien wordt. Dat zou de opbrengsten voor de gemeente positief kunnen beïnvloeden. Binnen de partij is men niet overtuigd van de aannames die de gemeente zelf hanteert bij KPP.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter