Nieuws
Nog meer vraagtekens bij Avalex

Afvalverwerker Avalex stelt de financiële positie rooskleuriger voor dan die is. Zo wordt de waarde van gebouwen en gronden zeven miljoen euro hoger ingeschat dan die feitelijk is. Dat zeggen de raadsleden Louise Kortman (VVD) en Hans Geurts (CDA).

Zij reageren daarmee op berichten dat Avalex dit jaar tegenvallers heeft van 2 miljoen euro waardoor er vrijwel geen winst meer wordt gemaakt. De directie van Avalex wijst dan op een eigen vermogen van 4,2 miljoen euro. Volgens Kortman en Geurts wordt dat kunstmatig ‘opgekrikt’ door de te hoge waardering voor gebouwen en gronden.

De raadsleden stellen verder dat Avalex nu al erkent dat er minder geld beschikbaar komt uit verkoop van gescheiden ingezameld plastic, metaal en drankverpakkingen. Ook vragen zij zich af waarom Avalex in de begroting de personeelslasten niet op basis van een vaste formatie aangeeft.

Kortman en Geurts verwijzen verder naar een studie van de gemeente Delft waaruit blijkt dat een voorgestelde nieuwe tariefstructuur binnen Avalex onrechtmatig is op grond van eerder gemaakte afspraken. Aan die afspraken zouden de onderneming en de daarbij aangesloten zes gemeenten – waaronder Leidschendam-Voorburg –  zich overigens al jaren niet houden.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter