Bewoners van nog te bouwen nieuwe woningen op de hoek van de Princes Beatrixlaan en de Mgr. Van Steelaan in Voorburg, krijgen te maken met te veel geluidoverlast door verkeer en trams op de Mgr. Van Steelaan. B&W zijn desalniettemin van plan de woningbouw toe te staan. De eisen aan maximale geluidoverlast worden daartoe aangepast.

Dat blijkt uit een mededeling van B&W. Op deze hoek staat nu de Goede Herderkerk en een pastorie. Die maken plaats voor 38 appartementen. Formeel zou de geluidbelasting van de woningen niet meer mogen zijn dan 48 decibel (eenheid van geluid). De geluidbelasting zit echter op 58 decibel: eenvijfde meer.

Volgens B&W gaat het bij de 48 decibel om een ‘voorkeur’. De maximale geluidbelasting zou 63 decibel mogen zijn. Uit onderzoek is volgens B&W gebleken dat er geen maatregelen te bedenken zijn waardoor de geluidbelasting aan de woningen terug wordt gebracht tot 48 decibel. Dus willen B&W een hogere geluidbelasting toestaan.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter