Nieuws
Definitief geen nieuwe brug over de Vliet

Er komt in Leidschendam geen nieuwe brug over de Vliet om de verkeersdrukte bij de Sluis in Leidschendam en op de Wijkerbrug in Voorburg te beperken. Dat bleek tijdens een vergadering van een raadscommissie. Alleen de oppositiepartijen VVD en CDA waren voor de nieuwe oeververbinding.

In het debat maakte Marien van Wijk (GBLV) bekend dat zijn fractie zich tegen de nieuwe brug keerde. In het verkiezingsprogramma van GBLV stond nog dat de partij voor was. ,,Maar toen wisten we nog niet wat we nu weten’’, aldus fractieleider Walter Rosbenders.

GBLV steunt het voorstel van B&W echter niet om de verkeersoverlast bij de Sluis en Wijkerbrug aan te pakken door doorgaande verkeer tijdens spitsuren te weren, dan wel alleen bestemmingsverkeer op de oeververbindingen, inclusief Kerkbrug in Voorburg, toe te laten.

Van Wijk kwam met een eigen variant. Die voorziet in: invoering van een informatiesysteem voor automobilisten waardoor zij de verkeerssituatie bij alle Vlietovergangen kennen; invoering dynamisch verkeerssysteem waardoor verkeer wordt weggeleid van drukke punten; het snel veranderen van de gelijkvloerse kruisingen in de N14 naar ongelijkvloerse; het vergroten van de capaciteit van de lokale wegen die aansluiten op de N14; maatregelen die de doorstroming en verkeersveiligheid in het Damcentrum vergroten; tijdens spitsuren geen openingen van Vlietbruggen voor scheepvaartverkeer; integrale herinrichting van het gebied ten oosten van de Sluis (met name Nieuwstraat/Damhouderstraat).

De coalitiegenoten van GBLV, D66, PvdA en GroenLinks, steunen het voorstel van B&W om verkeersbeperkende maatregelen te nemen bij de Sluis, Wijkerbrug en Kerkbrug wel. Dit ‘probleem’ zal tijdens een komende raadsvergadering opgelost moeten worden.

Verantwoordelijk wethouder Floor Kist sprak in het debat over ,,een rotonderwerp’’ omdat er geen oplossing te bedenken is die iedereen tevreden stelt. Hij onthulde dat hij al met de provincie (die is verantwoordelijk, red.) heeft gesproken over de openingstijden van Vlietbruggen. Met de HTM is gesproken over meer trams op de lijn langs Leidsenhage.

Begin 2017 wordt gestart met het uitwerken van plannen om de kruisingen in de N14 aan te pakken. Tractoren en zwaar vrachtverkeer zullen effectief van de Vlietbruggen geweerd gaan worden. De provincie voorziet de Vlietbruggen met sensoren zodat de verkeersinformatie beschikbaar komt voor automobilisten via GPS, routeplanners en dergelijke.

Kist gaf verder aan te werken aan logistieke centra rond de gemeente van waaruit goederen met kleine bestelauto’s de gemeente in zouden moeten komen. Dit om zwaar vrachtverkeer buiten de gemeentegrenzen te kunnen houden.

Begin 2017 wil Kist met een investeringsplan komen om een dynamisch verkeerssysteem in te voeren, alsmede verkeersbeperkende maatregelen. De kosten worden geschat op 1,5 tot 2 miljoen euro. Na goedkeuring kan dan gestart worden met de uitvoering. ,,Ik sta te popelen’’, aldus de wethouder.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter