Nieuws
Wethouder: niks aan de hand bij Avalex

Er is niets aan de hand bij afvalverwerker Avalex. Dat heeft wethouder Floor Kist de gemeenteraad laten weten naar aanleiding van berichten over de financiële gang van zaken bij de onderneming. Recent bleek dat er van de voorspelde winst van 2,4 miljoen euro dit jaar nog maar 43.000 euro overbleef door lagere inkomsten en hogere kosten.

Vanuit de fracties van GBLV, CDA, PvdA en VVD werden direct vragen aan Kist gesteld over Avalex. De gemeente is daar mede eigenaar van. In 2011 moest Avalex van de financiële ondergang worden gered door de gemeenten.

Volgens Kist was al bekend dat de ontwerpbegroting 2016 van Avalex aangepast moest worden. Dat is nu gebeurd. Door de kosten van het nieuwe afvalbeleid, waar de gemeenteraad mee heeft ingestemd, en onverwacht lagere inkomsten, is de voorspelde winst sterk teruggelopen. Desondanks is er volgens Kist geen sprake van een ‘tegenvaller’ van 2 miljoen euro.

De bestuurder wijst erop dat Avalex in 2015 weer een positief eigen vermogen had; een jaar eerder dan gedacht. Avalex is op de goede weg, stelt Kist, die daarvoor het management roemt. Dit jaar komt het eigen vermogen uit op 4,2 miljoen euro; 600.000 euro meer dan voorzien.

In 2017 werkt Avalex met een sluitende begroting. Bovendien komt er een nieuwe tariefstructuur waardoor de deelnemende gemeenten gaan betalen op basis van werkelijke kosten, en niet met een vast bedrag. Voor Leidschendam-Voorburg leidt dat tot lagere kosten. Daardoor kan de afvalstoffenheffing omlaag, zegt Kist.

Dat de gemeente dit jaar 7,7 miljoen euro aan Avalex moet betalen in plaats van de gedachte 7,5 miljoen komt door de plaatsing van meer containers en hogere onderhoudslasten van diezelfde dingen.

Kist erkent dat Avalex gronden en gebouwen 7,1 miljoen euro hoger waardeert als de waarde voor de WOZ (wet onroerende zaken). Omdat de afvalverwerker niets wil verkopen blijft dat ook zo. In 2018 zal men in de begroting wel personeelskosten gaan berekenen op basis van de formatie. Nu doet Avalex dat op grond van de feitelijke bezetting.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter