Nieuws
Grote verdeeldheid over plannen Herenstraat

De fracties in de gemeenteraad zijn diep verdeeld over de plannen om een viertal gemeentelijke panden een andere functie te geven. Dat bleek tijdens een vergadering van een raadscommissie. Besluiten zullen nu in de gemeenteraad moeten vallen.

Coalitiepartijen GBLV, D66 en PvdA zijn voor een verhuizing van de gemeenteraad en de werkruimten van de fracties van Herenstraat 72 (Huize Swaensteyn) naar een nieuw te bouwen faciliteit op Herenstraat 42. Eventueel kan de griffie daar mee naar toe verhuizen. Een andere optie is dat die dienst naar het Raadhuis in Leidschendam verhuist.

De vierde coalitiepartij GroenLinks wil daar wel in meegaan, maar wil tegelijkertijd de mogelijkheid open houden om in Herenstraat 72 te blijven zitten. Het CDA wil dat Herenstraat 72 wordt verbouwd zodat de gemeenteraad er kan blijven. De VVD neigt daar ook naar.

Ook over het zogenoemde plan-Waaijer voor de sloop van de gebouwen achter Herenstraat 42 om daar vervolgens een ondergrondse parkeergarage te maken, een grote supermarkt (Hoogvliet) en woningen te bouwen, is er geen overeenstemming.

GBLV, D66 en GroenLinks kunnen zich in de opzet vinden. Coalitiepartij PvdA wil  zich nu nog niet vastleggen en wil ook andere ideeën een kans geven. Het CDA zit op dezelfde lijn. De VVD vindt het plan-Waaijer sympathiek maar wil een nadere invulling samen met omwonenden.

Aangaande de toekomst van Herenstraat 72, en de mogelijke komst daar van museum Swaensteyn (nu gevestigd Herenstraat 97-101), lopen de meningen eveneens uiteen. Dat hangt mede samen met de vraag of de gemeenteraad, de fracties en de griffie er inderdaad vertrekken.

D66 wil Herenstraat 72 tot culturele hotspot ontwikkelen. Daar zou het museum deel van uit kunnen maken. Daar moet nader onderzoek naar worden gedaan. De coalitiepartij wil ook bezien of die culturele hotspot niet op Herenstraat 97-101 kan komen. GBLV en GroenLinks sluiten zich daarbij aan.

De PvdA heeft er onvoldoende vertrouwen in dat museum Swaensteyn na een verhuizing naar Herenstraat 72 levensvatbaar wordt en vindt de financiële risico’s van een verhuizing te groot.  Het CDA heeft dezelfde mening. De VVD heeft grote zorgen over de toekomst van het museum maar heeft zich verder nog niet vastgelegd.

Verantwoordelijk wethouder Rozenberg gaf te kennen dat het plan-Waaijer altijd nog kan vervallen als de gemeente er met zijn bureau niet uitkomt. Dat het plan nog zal wijzigen staat volgens hem ook vast. Hij beloofde nader overleg met omwonenden. Overigens komt er nog een apart onderzoek of een grotere Hoogvliet wel levensvatbaar is.

De door D66 gevraagde nadere onderzoeken zullen worden gedaan, aldus Rozenberg. Dit inclusief een businesscase voor de verhuizing van museum Swaensteyn, en een onderbouwing van de claim van het museum dat men met de verhuizing het bezoekersaantal kan verdrie- en verviervoudigen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter