Nieuws
Nieuw voorstel gemeentepanden Herenstraat

B&W hebben de gemeenteraad een nieuw voorstel gedaan inzake de toekomst van een viertal gemeentepanden in de Herenstraat Voorburg. Dit naar aanleiding van een bespreking van de plannen, twee weken geleden in een commissievergadering van de gemeenteraad.

In die commissievergadering bleek een diepe verdeeldheid op alle onderdelen van de plannen. B&W wilden het pand Herenstraat 42-44 laten slopen. Ter plaatse zou woningbouw moeten komen alsmede een grote Hoogvliet supermarkt. Ondergronds is een parkeergarage voor 120 auto’s gepland. Dit alles conform het plan van ontwikkelaar Waaijer.

Op Herenstraat 42 zouden de zaal van de gemeenteraad, de kamers van de fracties in de raad en de griffie een plek moeten krijgen. Het pand waar zij nu zitten, Herenstraat 72, zou bestemd moeten worden voor museum Swaensteyn en kunstinstelling ArtiBrak. Het museumpand Herenstraat 97-101 zou verkocht moeten worden.

B&W stellen nu voor een programma van eisen op te stellen voor renovatie van de raadszaal in Herenstraat 72. Ook een variant waarbij de renovatie samengaat met de huisvesting van het museum en andere functies moet bekeken worden, evenals de verhuizing naar Herenstraat 42.

Daarnaast zou een marktconsultatie moeten plaatsvinden naar een alternatieve bestemming voor Herenstraat 72. Tevens is een onderzoek gewenst naar omvorming van Herenstraat 72, dan wel Herenstraat 97-101, tot culturele hotspot. Bij die hotspot gaat het om een bundeling van museum, bibliotheek, servicepunt van de gemeente, VVV en horeca.

Een marktconsultatie voor Herenstraat 42 wijzen B&W af. Dat is pas aan de orde als het plan-Waaijer niet te realiseren blijkt. Volgens B&W kan niemand leveren wat Waaijer biedt vanwege zijn afspraken met Hoogvliet, ook voor de huidige locatie van de supermarkt (Herenstraat 52). Dat leidt tot minder opbrengsten voor de gemeente, minder parkeerplaatsen en geen kwaliteitsimpuls voor de Vlietstraat. Een marktconsultatie werkt bovendien vertragend en kan leiden tot afstel van de plannen.

B&W erkennen dat besluiten inzake de raadszaal uitgesteld zouden kunnen worden. Daarbij is het dan wel noodzakelijk dat de ruimte voor de raadszaal, fracties en griffie in Herenstraat 42 wordt ‘gemarkeerd’. Mocht de verhuizing niet doorgaan dan moeten er alternatieven voor die ruimte worden bedacht.

Uit de brief blijkt dat B&W alle nadere onderzoeken, consultaties en uitwerkingen voor de jaarwisseling wil afronden. Daarbij zal ook inzicht gegeven worden in de mogelijke financiële consequenties. De gemeenteraad praat komende week weer over de plannen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter