Het veranderen van de gelijkvloerse kruisingen in de N14 bij de Prins Bernhardlaan/Noordsingel en bij de Mgr. van Steelaan/Heuvelweg is zo ingewikkeld dat er eerst een detailontwerp gemaakt moet worden. Dit vanwege de beperkte ruimte om iets te veranderen, de hoogte van grondwater, het verkeersaanbod alsmede de doorgang van hulpdiensten en de tram.

Dat staat in een provinciale nota over de infrastructuur in de regio Haaglanden. Het stuk werd al eind 2011 opgesteld. De werken zouden 1 tot anderhalf jaar gaan duren. Het tegelijk afsluiten van beide kruisingen in onmogelijk. De werken zullen tot ernstige verkeershinder leiden. De kosten belopen tussen 58 en 69 miljoen euro (prijspeil 2011).

Volgens de nota zullen de werken ertoe leiden dat de vertraging op de N14 verdwijnt. De reistijd naar de kust wordt korter. Wel zal de N14 vaker gebruikt gaan worden. Het aantal auto’s dat de weg gebruikt zal met zo’n 20.000 per dag toenemen. Het verkeer op de aansluitende wegen in Leidschendam-Voorburg zal met 6 tot 8 procent stijgen.

In de nota wordt gesteld dat ook de aansluiting van de N14 op de A4 aangepakt moet worden. Daar zijn complexe maatregelen nodig die zeker enkele maanden in beslag gaan nemen en voor aanzienlijke hinder voor het verkeer zullen zorgen. Kosten 3 tot 4 miljoen euro (prijspeil 2011).

De aanleg van de zogenoemde Rijnlandroute (snelwegverbinding tussen de A4 en de A44 ten noorden van Vlietland), en de verbreding van de A4 zelf, zullen er wel toe leiden dat minder automobilisten de N14 gaan gebruiken. Het aanleggen van een nieuwe weg vanaf de A4 ten noorden van Leidschendam heeft niet veel nut. Daar zal vooral lokaal verkeer, en verkeer uit Zoetermeer gebruik van gaan maken. Het zal wel de Utrechtsebaan (A12) ontlasten.

Binnen de investeringsprojecten van de rijksoverheid is geen financiële ruimte gemaakt voor de N14. De wegwerken daar zouden pas na 2028 aan bod komen. De provincie Zuid Holland is ondertussen een nieuw onderzoek naar de bereikbaarheid in de regio Den Haag – waar de N14 deel van uitmaakt – gestart. Dat loopt nog tot medio 2017. Besluiten op grond van dat studiewerk zouden pas eind volgend jaar kunnen vallen.

Verantwoordelijk wethouder Floor Kist liet de gemeenteraad onlangs weten dat in 2017 begonnen werd met het uitwerken van de plannen voor de N14. Al eerder gaf de bestuurder aan dat het benodigde geld gereserveerd was. Door inflatie zijn de kosten inmiddels echter met zo’n tien procent bestegen. Sinds 2011 is er niets aan de N14 gedaan.

De kwestie is actueel nu de gemeente het verkeersaanbod op de brug bij de Sluis in Leidschendam, alsmede op de Wijker- en Kerkbrug in Voorburg wil terugdringen. De auto’s zouden de N14 moeten gaan gebruiken. Die weg staat echter vaak vast, vooral in de spitsuren en de weekenden (bezoekers Leidsenhage).

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter