Nieuws
Geen beperking verkeer Vlietbruggen

Er komt vooralsnog geen beperking voor automobilisten die gebruik willen maken van de Sluisbrug in Leidschendam, de Wijkerbrug en de Kerkbrug (beiden in Voorburg). Dat heeft de gemeenteraad beslist.

Om het autoverkeer op de Vlietbruggen terug te dringen wordt eerst gewerkt aan alternatieve maatregelen zoals de invoering van een dynamisch verkeersinformatiesysteem, het vergroten van de doorstroming op omliggende wegen en het aanpassen van enkele wegen in Leidschendam (vierkant Bachlaan, Voorburgseweg, Damlaan, Oude Trambaan).

Bij het dynamisch verkeersinformatiesysteem gaat het erom dat automobilisten tijdig te weten komen dat er een file staat bij de bruggen of dat de bruggen open staan vanwege passerende schepen. Dat moet hen ertoe aanzetten een andere route te nemen.

Volgens verantwoordelijk wethouder Floor Kist gaat het tot in 2018 duren voordat de alternatieven uitgewerkt en ingevoerd zijn. Alsdan zal pas gekeken wordt of een selectieve toegang tot de Vlietbruggen nodig is. Met die selectieve toegang zou doorgaand verkeer geweerd worden: op bepaalde tijden of de hele dag.

Kist wilde eigenlijk nu al gaan werken aan een selectieve toegang op de Vlietbruggen, inclusief boetes voor overtreders. Een raadsmeerderheid vond dat echter een uiterste middel dat weliswaar niet uitgesloten moet worden, maar niet nu als eerste moet worden ingevoerd.

Zoals verwacht wees de gemeenteraad in meerderheid de bouw van een nieuwe brug in Leidschendam om zo de verkeersoverlast op de Sluis- en Wijkerbrug terug te dringen, af. Er hoeft in de wijk Klein Plaspoelpolder ook geen grond vrijgehouden te worden voor een mogelijke toekomstige aanleg van die brug en een weg er heen.

Op verzoek van een meerderheid van de gemeenteraad gaat wethouder Kist proberen werken aan de N14 en de gelijkvloerse kruisingen binnen de gemeente, te versnellen. Begin 2017 start een studie naar die werken. Die gaat minstens twee jaar duren, aldus Kist. Voor de versnelling wordt mogelijk ook een aparte lobbyist ingehuurd.

Op de Vlietbruggen komt als het aan Kist ligt een camerasysteem waarmee zwaar vrachtverkeer en tractoren dat illegaal van de oeververbindingen gebruik maakt, kan worden betrapt. Nu heeft de gemeente te weinig mogelijkheden het verbod voor dit verkeer om die bruggen te gebruiken, te handhaven.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter