Nieuws
Plannen gemeentepanden Herenstraat kunnen verder

B&W kunnen verder met de plannen voor vier gemeentepanden in de Herenstraat. Daarbij moet de gemeenteraad wel nauw betrokken worden. Concrete besluiten zijn nu echter niet te nemen aangezien er nog te veel informatie ontbreekt.

Dat is de uitkomst van een gemeenteraadsdebat over de voornemens. Het zogenoemde plan-Waaijer voor de sloop van Herenstraat 42/44 en herbouw met een parkeergarage, nieuwe supermarkt voor Hoogvliet alsmede woningen, kan worden uitgewerkt. Omwonenden moeten daar nauw bij betrokken worden.

Volgens verantwoordelijk wethouder Frank Rozenberg wordt het plan-Waaijer niet bevoordeeld. Het is ook niet ,,in beton gegoten.’’  De gemeente zal een faire prijs eisen voor de grond. Blijkt het plan niet haalbaar, dan zal er een alternatief bedacht moeten worden.

Voor Herenstraat 72 – nu zetel van de gemeenteraad, de raadsfracties en de griffie – wordt bekeken of hier een culturele hotspot kan komen. Alternatieve bestemmingen worden ook onderzocht. Bij Herenstraat 72 wordt tevens bezien of de gemeenteraad er zou kunnen blijven door een renovatie van de raadszaal. Mogelijk is ook een combinatie van gemeenteraad en andere functies.

In het debat bleek dat inmiddels een ruime meerderheid van de gemeenteraad voor een verhuizing van de raad, de fracties en de griffie naar Herenstraat 42 is. GroenLinks en CDA hebben hun twijfels inmiddels over boord gezet. Het CDA wil nog wel een kosten-baten analyse voordat het definitief ‘ja’ zegt. Overigens moet de gemeenteraad nog een programma van eisen opstellen voor de nieuwe faciliteit in Herenstraat 42.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter