Nieuws
Gemeente negeert uitspraken Raad van State

De gemeente negeert twee uitspraken van de Raad van State over het aantal auto’s dat maximaal door Damcentrum zou mogen rijden, en gebruik zou mogen maken van de Sluisbrug in Leidschendam. In 2007 en 2010 heeft de Raad van State uitgesproken dat het zou mogen gaan om maximaal 5000 auto’s per dag.

Inmiddels maken zo’n 7000 auto’s dagelijks gebruik van de wegen door Damcentrum en de Sluisbrug. Dat aantal zal de komende jaren gaan stijgen naar 8000 tot 9000. De Raad van State kwam tot de besluiten op grond van normen voor luchtvervuiling alsmede bescherming van de leefkwaliteit in het gebied.

Door de uitspraken was de gemeente gehouden maatregelen te nemen om het aantal auto’s daadwerkelijk tot 5000 per dag te beperken. Dat is nooit gebeurd. Deze week besloot de gemeenteraad dat maatregelen om doorgaand verkeer in het Damcentrum en op de Sluisbrug te weren pas na 2018 aan de orde komen als andere maatregelen falen.

Bij die andere maatregelen gaat het om een dynamisch verkeerssysteem waardoor automobilisten tijdig informatie moeten krijgen over filevorming in Damcentrum dan wel een open Sluisbrug zodat zij een alternatieve route kunnen kiezen, een betere doorstroming op omliggende wegen, andere afstelling van stoplichten en wegwerken in het vierkant Bachlaan, Voorburgseweg, Damlaan, Oude Trambaan.

Volgens verantwoordelijk wethouder Floor Kist betekenden de uitspraken van de Raad van State niet dat de gemeente gehouden was maatregelen te nemen. De uitspraken zouden verkeerd geïnterpreteerd worden. (foto Midvliet)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter