Nieuws
Rechtszaak tegen gemeente over verkeer Damcentrum

Reynier Overhoff is boos. De inwoner van Leidschendam Centrum kan het niet verkroppen dat de gemeente zich niet houdt aan een tweetal uitspraken van de Raad van State. Uitspraken die aangeven dat er maximaal 5000 auto’s per etmaal door Damcentrum en over de Sluisbrug mogen rijden. ,,De overheid houdt zich nooit ergens aan’’, aldus Overhoff.

Hij sleepte de gemeente in 2007 zelf voor  de rechter. Inzet toen: het tegengaan van de bebouwing van het Damplein. Daarbij kwam onder andere de luchtvervuiling door auto’s aan de orde. Op dat moment reden er zo’n 12.000 auto’s per dag door Leidschendam Centrum. Dat moest omlaag naar maximaal 5000 om te voldoen aan het Besluit luchtkwaliteit uit 2005.

Alleen met 5000 auto’s per dag of minder kon er aan de norm uit dat besluit (maximaal 50 microgram zwevende deeltjes per kubieke meter lucht) voldaan worden. Inclusief een overschrijding van die norm op hoogstens 35 dagen per jaar zoals het besluit aangeeft.

Volgens de Raad van State had de gemeente niet aannemelijk gemaakt dat de vereiste reductie tot 5000 auto’s bereikt kon worden. Het was door de gemeente ook niet onderzocht. Op grond hiervan concludeerde de Raad van State dat de Wet op de ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht waren overtreden. De Raad van State zette op 6 juli 2007 een streep door de bebouwing van het Damplein.

,,Een paar dagen later gaf wethouder Marcel Houtzager vergunning voor het bebouwen van het plein’’, herinnert Overhoff zich. Hij stapte opnieuw naar de rechter. De gemeente rekte de procedures echter enorm op volgens de Leidschendammer. Ondertussen werd het plein snel volgebouwd. ,,Dat heeft mij enorm nijdig gemaakt.’’

In 2010, op 14 juli, deed de Raad van State opnieuw uitspraak. Letterlijk staat daarin dat er in 2015 ,,na de beoogde reductie’’ (bedoeld wordt het aantal auto’s, red.) aan de norm uit het besluit luchtkwaliteit wordt voldaan. Overigens staat er ook dat de maximum snelheid in Damcentrum 30 kilometer per uur is. En de maximale geluidbelasting 63 decibel.

,,Normaal is dat een overheid uitvoert wat hij van de rechter moet doen. Maar je ziet dat ze dat dus niet doen. Het is nu 2016 en er is nog niets gebeurd’’, stelt Overhoff vast. ,,Het plein is vernietigd en de democratie is begraven.’’

Hij beraadt zich nu met enkele medestanders op de vraag of hij de gemeente opnieuw voor de rechter moet slepen zodat wel recht wordt gedaan aan de uitspraken van de Raad van State ,,inclusief een financiële claim.’’

Probleem vormen de kosten van zo’n procedure en het feit dat er een overeenkomst is tussen de gemeente en het bouwconsortium voor Damcentrum. Daarin staat dat de gemeente zich altijd tot bij de hoogste rechter zal verzetten tegen elke ‘aantasting’  van het project.

Voor Overhoff is de maat echter vol. Zijn liefde voor de gemeente is weg. Barmhartigheid jegens B&W voelt hij niet. ,,Het was een grote tegenvaller voor ze dat ik bij de Raad van State won. Vrij uniek ook want in 85 procent van de gevallen verlies je het van een overheid.’’

Volgens verantwoordelijk wethouder Floor Kist heeft de Raad van State niet gezegd dat er maar 5000 auto’s door Damcentrum mochten. Dus hoeft hij ook niets te handhaven. Er zouden, aldus Kist, alleen bepaalde milieuonderzoeken niet goed zijn toegepast door de gemeente.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter