De werken aan de N14 zullen niet eerder dan 2020 kunnen starten, mogelijk pas later. Dat hebben woordvoerders van het ministerie van Infrastructuur, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de provincie Zuid-Holland Vlietnieuws.nl desgevraagd laten weten.

Wethouder Floor Kist heeft de gemeenteraad toegezegd te gaan proberen de werken te versnellen. Dat zit er echter volgens de zegslieden niet in.

In 2017 start een planstudie voor de N14. Die moet in 2019 klaar zijn. Het gaat daarbij om de aansluiting van  de N14 op de A4 en het vervangen van de kruisingen in Leidschendam-Voorburg door ongelijkvloerse verbindingen.

De afspraken over de werken zijn al op 12 november 2012 al vastgelegd in een akkoord tussen rijksoverheid, provincie en het toen nog bestaande gewest Haaglanden (inmiddels Metropoolregio Rotterdam Den Haag).

Destijds werd al afgesproken dat de werken tussen 2020 en 2023 zouden plaatsvinden. Er werd 63 miljoen euro voor uitgetrokken (prijspeil 2011), te betalen door de rijksoverheid.

De N14-werken maken deel uit van een groter project genaamd A4-passage. Daarbij gaat het om de A4 tussen afslag Leidschendam en de Beatrixlaan in Rijswijk.

Vraag is nu welke werkzaamheden na 2020 voorrang krijgen. Daarbij is het zoveel mogelijk beperken van hinder voor de automobilist maatgevend.

Vast staat al dat de 63 miljoen euro voor de N14 niet meer toereikend zijn. Bekend is ook dat er meer geluidoverlast ontstaat als de kruisingen in Leidschendam-Voorburg worden vervangen. Om dat tegen te gaan wordt gedacht aan een overkapping van de weg, plaatsing van geluidschermen of het weghalen van bebouwing.

De N14 werd in 1994 ontworpen met 2×2 rijstroken, gelijkvloerse kruisingen en een maximum snelheid van 70 kilometer per uur. De capaciteit van de weg is nu onvoldoende en dat levert ook problemen op bij aansluitende wegen.

De verkeerslichten zijn al anders ingesteld maar dat heeft onvoldoende effect. Het vervangen van de gelijkvloerse kruisingen geldt als enige oplossing om iets aan de congestie te doen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter