Nieuws
Provinciale plannen voor Vlietzone en Leidschendam

Bebouwing van de Vlietzone en ingrepen in het Leidschendamse woningbestand; dat zijn enkele onderdelen van provinciale plannen voor de periode 2028 – 2040. Medio 2017 wil de provincie knopen gaan doorhakken.

De provincie heeft een viertal modellen laten uitwerken voor de ontwikkelingen in de periode 2028-2040. Het gaat dan om wonen, werken, natuur, ruimtelijke kwaliteit en economie. Die worden in onderlinge samenhang bekeken binnen een programma onder de naam ‘Meer bereiken’.

De modellen heten Proeftuin-stad, Groen en Compact, Inclusieve stad en Clusters in contact. Bij Proeftuin-stad wordt vrijheid gegeven aan marktontwikkelingen. Bij Groen en Compact ligt de nadruk op het stedelijk gebied in de as Leiden-Den Haag-Delft-Rotterdam; daarbuiten voert ‘groen’ de boventoon. Bij Inclusieve stad gaat het om het aanpakken van kansarme gebieden. Bij Clusters in contact staat de ontwikkeling van gelijkwaardige sterke regio’s centraal.

In alle modellen is de bouw van 205.000 woningen nodig. Daarvan zitten er zo’n 100.000 nu al vast in de plannen verankerd. Bij Proeftuin-stad moeten er 35.000 in de regio Haaglanden (exclusief Den Haag zelf) komen. Daarbij is bebouwing van de Vlietzone voorzien. Bij het scenario Inclusieve stad  (2000 woningen in de regio) is het verdichten van de woningbouw in de Vlietzone opgenomen, net als bij de CBS-locatie in Voorburg.

Groen en Compact (2000 woningen in de regio) legt de nadruk onder andere op de naoorlogse woonwijken in Leidschendam. Er zal daar meer differentiatie moeten komen en de bereikbaarheid moet verbeteren. In Leidschendam moeten ook zogenoemde ‘gouden randjes’ komen: locaties waar particulieren opdrachtgever zijn van bouwprojecten. Dus waar de vraag de bouw bepaalt. In het model Clusters in contact (17.000 woningen in de regio) zou het openbaar vervoer in de Vlietzone moeten verbeteren. Hetgeen duidt op woningbouw in die regio.

In geen van alle scenario’s wordt grootschalige woningbouw voorzien voor Leidschendam-Voorburg. Net zo min als forse werken aan wegen of het openbaar vervoer. Wel wordt in alle prognoses een grotere rol voor de fiets voorzien.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter