Nieuws
Financiële tegenvallers Avalex al in april bekend

Het dagelijks bestuur van afvalverwerker Avalex wist op 7 april al dat er grote financiële tegenvallers waren waardoor de voorspelde winst van 2,4 miljoen euro in 2016 niet gehaald werd. De  gemeenteraden van de in Avalex deelnemende gemeenten zijn daarover echter pas medio oktober geïnformeerd.

In het dagelijks bestuur zit namens Leidschendam-Voorburg wethouder Floor Kist. In het algemeen bestuur zijn collega Frank Rozenberg. In april is door het dagelijks bestuur aan Avalex wel gevraagd om meer uitleg bij de tegenvallers. Die moesten verwerkt worden in een nieuwe begroting voor 2016. Uiteindelijk bleef 43.000 euro winst over.

In de gemeenteraad ontstond grote commotie toen de sterk verslechterde cijfers van Avalex. Mede op grond hiervan gaat de gemeente Pijnacker-Nootdorp – die ook in Avalex zit – onderzoeken wat de financiële en bestuurlijke consequenties zijn als de gemeente uit Avalex stapt. Dat heeft de gemeenteraad besloten. Het gemeentebestuur heeft toegezegd het onderzoek begin 2017 afgerond te hebben.

Behalve het verlaten van Avalex wordt ook gekeken naar een verdere deelname zoals tot nu toe, het totaal opheffen van Avalex, het omzetten van het afvalbedrijf naar een n.v. in handen van de overheid en de verkoop van Avalex.

Tot het onderzoek is besloten nu Avalex dit jaar geen 2,4 miljoen euro winst maakt, maar op 43.000 euro uitkomt, en de moeilijke bestuursopzet van de onderneming waarin zes gemeenten samenwerken. Avalex moet in december tot een nieuwe financieringsopzet besluiten maar de gemeenten zijn het daar onderling nog steeds niet over eens. Daardoor kan de begroting 2017 ook niet opgesteld worden. Tegelijk geeft Avalex ‘omgekeerd inzamelen’ (burgers halen waardevolle spullen uit het afval, die worden opgehaald terwijl de rest door de burger weggegooid moet worden) vorm en dat kost veel geld.

De nieuwe financieringsopzet betekent dat de ene gemeente meer, de andere minder aan Avalex gaat betalen. Gezocht wordt naar een voor alle zes gemeenten acceptabel resultaat. Dat lukt tot nu toe niet. Overigens is er onduidelijkheid of de voorspelde extra inkomsten uit het omgekeerd inzamelen wel worden gehaald. Avalex is door de aangesloten gemeenten om meer informatie ter zake gevraagd.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter