Nieuws
Gemeente moet gaan kiezen

B&W en de gemeenteraad zullen moeten kiezen: wil Leidschendam-Voorburg alleen een woongemeente zijn of nog meer? Dat blijkt uit drie scenario’s die het adviesbureau Seinpost voor de gemeente heeft ontwikkeld voor de periode tot 2025.

Als de gemeente ervoor kiest een woongemeente te zijn zal het aantal banen met zo’n 2000 afnemen. Dit ondanks de komst van The Mall of the Netherlands. Door in te zetten op een hoog voorzieningenniveau, culturele hotspots en het aantrekken van expats zal het aantal inwoners toenemen van 74.000 nu naar 80 tot 85.000. Het aantal woningen moet met 3000 toenemen tot zo’n 39.000.

Er kan ook een keuze gemaakt worden voor een bedrijvige woongemeente. In dat geval zal de gemeente starters en zzp’ers moeten stimuleren en moet worden ingezet op innovatie. De gemeente zal aansluiting moeten zoeken bij de kenniscentra Rotterdam-Delft-Leiden. In dit scenario groeit het aantal banen met 2000. Het aantal ondernemingen zelfs van 4500 nu naar 6000. Het inwoner- en woningaantal blijft ongeveer gelijk.

Indien Leidschendam-Voorburg ervoor kiest een complete, aantrekkelijke regiogemeente te worden zal men zich regionaal moeten profileren. Dat kan met The Mall of the Netherlands, Vlietland, toerisme (Sluis en Huygenskwartier) en het promoten van culturele iconen. Er komen dan zo’n 1000 arbeidsplaatsen bij, vooral in de recreatieve sector. Qua inwoner- en woningaantal verandert er niet veel.

Volgens Seinpost zal de samenwerking tussen overheid (gemeente), bedrijfsleven en onderwijs verder versterkt moeten worden. Alleen dan is er vooruitgang te boeken. Bovendien moet het voorzieningenniveau verder omhoog. Naar verwachting zal er uiteindelijk een mix van de drie scenario’s moeten ontstaan waarbij de inzet op regiogemeente het geringst zal zijn.

(zie tevens: ‘Lokale economie staat er slecht voor’ van 29/11 op deze site)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter