Nieuws
Afvalstoffenheffing een euro omlaag

De  afvalstoffenheffing gaat op 1 januari met een euro omlaag. Dat is 0,3 (gezinnen) tot 0,5 (alleenstaanden) procent. Oorspronkelijk zou de heffing met ingang van komend jaar met twee procent stijgen.

De verlaging kan door een akkoord over een nieuwe manier van financiering van afvalbedrijf Avalex, waarin de gemeente met vijf andere gemeenten samenwerkt.

Het akkoord werd donderdag  bereikt. De grootste gemeente in Avalex, Delft, stemde tegen. Volgens die gemeente is het akkoord in strijd met de wet. Delft stapt nu naar de provincie Zuid Holland om de overeenkomst te laten beoordelen.

De zes gemeenten betalen nu een vast bedrag aan Avalex. Dat wordt een bedrag al naar gebruik van de diensten van Avalex. Dat nieuwe systeem wordt in 2018 ingevoerd; 2017 geldt als overgangsjaar.

Het akkoord betekent dat Leidschendam-Voorburg 600.000 euro minder aan Avalex hoeft te betalen. Daarom kan de afvalstoffenheffing iets omlaag.

Delft moet volgens het nieuwe systeem 800.000 euro extra aan Avalex betalen. In 2017 betalen de andere vijf gemeenten daar uit solidariteit een deel van. Bij Leidschendam-Voorburg gaat het om circa 100.000 euro.

Daarnaast moet Avalex blijvend 1,5 miljoen euro bezuinigen. Haalt men dat in 2017 niet, dan moet het restant uit de reserves worden gehaald.

Volgens Delft is het nieuwe financieringssysteem ‘onbevoegd’ vastgesteld aangezien de regels neergelegd in de zogenoemde ‘gemeenschappelijke regeling’, die ten grondslag ligt aan Avalex, niet zijn gerespecteerd. Delft dreigt er mee de betalingen aan Avalex helemaal te staken. De gemeente betaalt nu 9,1 miljoen euro aan Avalex, dat met een kapitaal van zo’n 40 miljoen euro werkt.

B&W van Delft hebben al laten weten een hogere afdracht aan Avalex bij een verminderde service (omgekeerd inzamelen waarbij de burger alle afval moet gaan scheiden) niet te zullen accepteren. Een voorstel om met dat omgekeerde inzamelen te stoppen haalde het donderdagavond echter niet in de Delftse gemeenteraad.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter