Nieuws
VVD eist stopzetten van alle afvalplannen

De VVD wil dat alle plannen rond het afvalbeleid en Avalex worden stopgezet. De gemeenteraad moet eerst een debat voeren met B&W, waarna de meeste plannen volgens de liberalen regelrecht de prullenbak in kunnen.

De VVD wijst hierbij onder meer op de plannen om mensen hun grijze afvalbak af te nemen, overlastgevende ondergrondse containers aan te leggen en het afvalstation naar Voorschoten te verplaatsen.

,,Wat ons vooral stoort, is dat de service voor de inwoners almaar achteruit gaat”, aldus VVD-gemeenteraadslid Louise Kortman. ,,Wij waren al kritisch op de invoering van een nieuw afvalbeleid. Daarbij wordt het afval vanaf 2017 maar éénmaal in de twee weken opgehaald. Veel inwoners zijn hierover verrast door een brief van Avalex.”

In deze brief wordt mensen ook een blauwe papierbak aangepraat. Kortman: ,,Ieder die de papierbak wilde heeft hem al. Onnodig wordt door Avalex met geld gesmeten om hoeveelheden blauwe containers in te kopen die vervolgens na een korte carrière als sta-in-de-weg weer ingeleverd kunnen worden bij Avalex. Wat kost dat wel niet.”

Voor de VVD is het nieuwe inzamelen – ‘de aanduiding van de gemeente voor de serviceverlaging’ –  een wanproduct. Bij het nieuwe inzamelen wordt de grijze container vervangen door een container voor  plastic, metaal en drinkkarton. Het restafval moeten inwoners zelf wegbrengen. In alle wijken worden ondergrondse containers geplaatst voor dat restafval. In de plannen gaat de service omlaag en stijgen de kosten. Er wordt namelijk geïnvesteerd in nieuw afvalbeleid terwijl de opbrengsten onzeker zijn.

Kortman: ,,Nu het plan in Voorburg-Midden als eerste wordt uitgevoerd zien we dat het aan alle kanten rammelt. Er is maatwerk beloofd, maar het wordt een moetje. Door de hoeveelheid kabels en leidingen wordt de keuze voor de plek van de ondergrondse containers beperkt en gaat het ten koste van voetpad of parkeerplek. Geen inspraak, geen overleg, gewoon als obstakel voor uw deur. Ook van bewoners van hoogbouw wordt verwacht dat afval gescheiden wordt. Een onderzoek zou daaraan bijdragen. Wethouder Kist gaf onlangs aan dat de criteria voor het onderzoek nog niet bekend zijn. Het is voor de VVD klip en klaar dat de bewoners van de hoogbouw buiten spel worden gezet.”

Tot overmaat van ramp zijn er plannen om het grofafvalstation naar Voorschoten te verplaatsen. Dit tot ongenoegen van de inwoners in die buurt, én van de inwoners van Leidschendam-Voorburg die het ervoor over moeten hebben om helemaal naar Voorschoten te gaan. ,,Tenzij mensen besluiten hun grof afval te dumpen, hetgeen ik niet uitsluit”, aldus Kortman. ,,De verplaatsing naar Voorschoten is kostenverhogend, en zal voor meer zwerfafval in de gemeente zorgen.”

Kortman: ,,De VVD is bezorgd dat het college een achterhaald afvalsysteem met onverantwoord hoge kosten in leven houdt. Het is als bellen met een oude telefoon, dan heb je ook liever een nieuw model met meer service en lage kosten. Ook zien we dat er problemen zijn met de organisatie bij Avalex en de financiën. Daarom gaan wij in een debat eisen dat alle plannen worden stopgezet. Bezint eer ge begint. Het is nog niet te laat. Wat de VVD betreft staan service en kostenbewustzijn bovenaan.” (foto Ap de Heus)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter