De gemeente gaat mogelijk toch in zee met een projectontwikkelaar voor de Duivenvoordecorridor, tegenwoordig Vlietvoorde genoemd. Dat hangt af van de snelheid  waarmee de woningbouw daar tot stand kan komen. Indien die gelijk oploopt met de door de gemeente aan te leggen hoofdstructuur, wil de gemeente die hoofdstructuur ook door de ontwikkelende partij laten uitvoeren.

Dat blijkt uit de nota ‘Maak het in de Duivenvoordecorridor’, ontwikkelingsuitgangspunten voor de hoofdstructuur van Vlietvoorde. Eerder besloot de gemeente Vlietvoorde – gelegen tussen de Veursestraatweg en de Vliet – zelf te gaan ontwikkelen. In het deel tussen de weg en de spoorbaan Amsterdam-Rotterdam wilde de gemeente daarentegen aan projectontwikkelaars overlaten.

Ondanks de geplande bouw van zo’n 277 woningen rept de gemeente over een ‘open weidegebied’ met lange lijnen, vanwege de weidsheid en openheid, en korte lijnen, vanwege groen en bebouwing.

Uit de nota blijkt dat de bouwprojecten Noorthey (een landgoed) en Bosrand zullen worden omgeven door groene zone’s. Noorthey wordt toegankelijk vanaf landgoed Schakenbosch, Bosrand via de Noortheylaan.

In Vlietvoorde zelf komen vijf deelgebieden: noord, oost, west, zuid en Vliet voor de polder. Er zijn vier opvaarten tussen de Vliet en de Veursestraatweg. Die krijgen allen groene oevers. Langs de centrale opvaart, die ongeveer tegenover de kruising Veursestraatweg-Noortheylaan uitkomt, komen wandel- en fietspaden. Hier is ook de aanleg van bootjes voorzien.

Midden tussen Vlietvoorde noord, oost, west en zuid komt een Brink: een open verblijfplaats te midden van bomen met een speelgelegenheid, een kunstwerk en een muziektent. Er komt ook een vijver bij. Een gepland fietspad langs de Vliet komt niet aan de oever te liggen, doch 20 meter daar vandaan. Tussen Vlietvoorde en de bebouwing langs de Veursestraatweg is ook een groene strook voorzien.

De gemeente zoekt nu een landschapsarchitect die de plannen concreet gaat maken. Enig probleem: het Kanaal van Corbulo dat door het gebied heeft gelopen. Onderzoek zal moeten uitwijzen waar dat was en wat er mee gedaan moet worden: niet verstoren dan wel opgraven en behouden. Dat kan consequenties hebben voor de geplande woningbouw.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter