In opdracht van de Gasunie is begonnen met het kappen van circa duizend bomen aan de oostzijde van recreatiegebied Vlietland bij de A4.  De gemeente is daar pas op het allerlaatste moment over geïnformeerd. Vlietland is grondgebied van Leidschendam-Voorburg.

De bomen moeten verdwijnen om een gasleiding te verleggen. Dat is weer nodig voor de nieuw aan te leggen weg tussen de A4 en de A44 (de Rijnlandroute). Binnen drie jaar komen op dezelfde plek weer bomen terug. Ook de provincie gaat nog bomen kappen voor deze nieuwe weg, onder meer op grondgebied van de gemeente. De bomen die gekapt worden vallen onder de Boswet. Hierbij volstaat een melding bij het ministerie van Economische Zaken. Leidschendam-Voorburg heeft hierin geen rol.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter