Nieuws
Gemeente: alles oké met auto’s Damcentrum

Het aantal auto’s dat door het Damcentrum Leidschendam en over de Sluisbrug rijdt, hoeft niet teruggebracht te worden tot onder de 5000 per etmaal. Dat heeft de gemeente Reynier Overhoff in een brief laten weten.

Overhoff had de gemeente verzocht tot handhaving van een besluit van de Raad van State uit 2007, herbevestigd in 2010, over te gaan. De Raad van State stelde toen dat de gemeente moest voldoen aan normen inzake luchtvervuiling. Derhalve moest het aantal auto’s rijdend door Leidschendam centrum teruggebracht worden tot maximaal 5000 per etmaal.

Volgens de gemeente is er destijds een bestemmingsplan gemaakt dat is goedgekeurd. Daarmee zijn alle procedures afgelopen en is de zaak ‘voorbij’. Volgens de gemeente wordt aan alle normen voldaan. Wel wordt Overhoff nog de mogelijkheid geboden de zaak met een ambtenaar verder uit te praten.

,,Ik ga onderzoeken of hetgeen de gemeente vertelt juist is. Ik ga ook met die ambtenaar praten. Feit is dat de Raad van State uitgesproken heeft dat er teruggegaan moest worden tot maximaal 5000 auto’s per etmaal. Men is er van uitgegaan dat de gemeente maatregelen zou nemen. De gemeente heeft echter niets gedaan. Een bijzondere situatie. Er is gekozen voor een model met meer auto’s’’, aldus Overhoff.

De inwoner van Leidschendam heeft eerder met een nieuwe rechtszaak tegen de gemeente gedreigd omdat men zich niet houdt aan de uitspraken van de Raad van State. Op basis van het nadere onderzoek en het gesprek met de ambtenaar wil Overhoff komen tot nadere beslissingen. Het aantal auto’s dat nu door Leidschendam Centrum rijdt ligt tussen 7500 en 8500 per etmaal. Tendens stijgend.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter