Nieuws
Gemeente wast handen in onschuld bij komst windmolen

De gemeente heeft de bouw van een windmolen op het terrein van Ceva aan de Westvlietweg niet kunnen tegenhouden. Op 2 december 2015 verloor Leidschendam-Voorburg een tegen de gemeente Den Haag aangespannen zaak over de windmolen bij de Raad van State.

De bouw van de molen werd vorige week afgerond. Het gevaarte is 94 meter hoog. Inclusief de molenwieken zelfs 150 meter. De molen staat op Haags grondgebied, direct naast de A4. De afstand tot woningen in Leidschendam-Voorburg is 340 meter.

In een verklaring zegt wethouder Saskia Bruines de teleurstelling bij de inwoners van Leidschendam-Voorburg te begrijpen. Zij geeft echter aan dat er niets meer aan de bouw te doen was.

In een persbericht stelt de gemeente dat de molen niet in het landschap past, geluidhinder veroorzaakt en  slagschaduw. Ook wordt beweerd dat er regelmatig gecommuniceerd is over de stand van zaken bij het project. Over de voor de gemeente negatieve uitspraak van de Raad van State is de pers indertijd echter niet geïnformeerd.

Uit de uitspraak van de Raad van State valt op te maken dat de zaak aan de orde is geweest in het toen nog bestaande gewest Haaglanden, waar ook Leidschendam-Voorburg onderdeel van uitmaakte. Het gewest stond de bouw van afzonderlijke windmolens toe, en vond de nu gekozen plek ook niet ongeschikt.

Van enig negatief effect op de waterhuishouding, zoals Leidschendam-Voorburg betoogde, bleek niets. De geluidhinder van de molen was volgens de Raad van State ‘niet onaanvaardbaar’.  De molen vormt ook geen gevaar voor het verkeer op de A4; een ander argument van Leidschendam-Voorburg.

Leidschendam-Voorburg betoogde ook dat de 3 megawatt stroom die de molen moest gaan opleveren ook op andere wijze opgewekt kon worden: door groene stroom, zonne-energie of zuinige verlichting en apparatuur. Volgens de Raad van State was dat ‘niet aannemelijk’.

Den Haag mocht van de Raad van State ook afwijken van een negatief advies van de eigen welstandscommissie. De rommelige ruimtelijke onderbouwing van het project werd na een herbeoordeling akkoord bevonden.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter