Nieuws
Schijnbeweging rond bomenkap Vlietland

Van de te kappen bomen in natuur- en recreatiegebied Vlietland hoeven er maar 89 vervangen te worden door een nieuw exemplaar. Dat stellen de gemeente Leidschendam-Voorburg en de provincie Zuid-Holland in een gezamenlijk persbericht onder de kop ‘Bomenkap langs A4 blijft beperkt’.

De twee overheden reageren op de commotie die is ontstaan over de kap van 1000 bomen, noodzakelijk voor het verleggen van een gasleiding door de Gasunie. Die leiding moet ergens anders komen te liggen omdat ten noorden van Vlietland een nieuwe snelweg komt te liggen die de A4 en de A44 gaat verbinden.

Desgevraagd laat de provincie weten dat het bij de 89 te herplanten bomen gaat om exemplaren waarvoor een herplantplicht bestaat. De provincie ontkent niet dat er veel meer bomen sneuvelen voor de gasleiding. Het gaat dan om ‘kleine en jonge bomen (en natuurlijk struiken en ander groen)’.

De provincie beklemtoont dat men nooit het aantal van 1000 bomen heeft genoemd. Alhoewel een zegsman geen uitspraak wil doen over het exacte aantal, geeft hij wel aan dat het aantal van 1000 hem ‘voorzichtig gezegd wel wat veel’ lijkt.

De bomenkap vindt plaats in een strook van 40 meter breedte en 1500 meter lengte. De 89 nieuwe bomen zullen in het natuur- en recreatiegebied Vlietland worden neergezet. Wethouder Floor Kist is daar content mee. Op het grondgebied van Leidschendam-Voorburg is dit de enige strook waar gekapt moet worden voor de Gasunieleiding.

Op het grondgebied van Leiden moeten ook werkzaamheden worden uitgevoerd voor de nieuwe weg. Leiden heeft echter aanvullende voorwaarden gesteld, waardoor de aanvraag voor bomenkap ter inzage wordt gelegd voor een periode van zes weken.  Leidschendam-Voorburg heeft dat dus niet gedaan.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter