Nieuws
Beperken geluidoverlast A4: gemeente buitenspel

De gemeente heeft geen mogelijkheden om de aanleg van geluidswallen en –schermen langs de A4 ter hoogte van natuur- en recreatiegebied Vlietland, af te dwingen. Men kan alleen op het belang ervan blijven hameren bij andere partijen.

Dat blijkt uit antwoorden van wethouder Saskia Bruines op vragen van GBLV-raadsleden Hans Peter Klazenga en Walter Rosbenders. Over de aanleg van de wallen en schermen wordt al sinds begin 2012 gepraat. Ze zijn er nog steeds niet.

Volgens Bruines ligt het allemaal nogal gecompliceerd. Juridisch gaat het tussen de provincie als grondeigenaar en Vlietland b.v., de exploitant van het recreatiegebied. Organisatorisch gaat het niet alleen om die twee partijen maar ook om de gemeente, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de Vrienden van Vlietland.

Technisch spelen de oeverstabiliteit, een gasleiding van de Gasunie, het verbreden van de A4 en de aanleg van een verbinding tussen de A4 en de A44 ten noorden van Vlietland een rol.

In 2012 zijn er geen inhoudelijke afspraken gemaakt tussen de provincie en de gemeente. De gemeente is wel deelnemer in het bestuurlijk overleg en doet daar haar zegje. De gemeente gaat wel over het bestemmingsplan en de noodzakelijke vergunning.

,,Helaas stokt de aanleg’’, aldus de wethouder. De laatste mededeling daarover aan de raad stamt van medio 2015.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter