Nieuws
Plannen Herenstraat hangen op zaal gemeenteraad

De gemeenteraad moet uiterlijk op 1 april 2017 laten weten welke eisen er worden gesteld aan een nieuwe raadszaal. Tot  die datum moet ook een koop-, ontwikkel- en realisatieovereenkomst uitgewerkt worden door projectontwikkelaar Waaijer en de gemeente voor de panden Herenstraat 42, 44 en 46.

Dat blijkt uit een brief van wethouder Frank Rozenberg aan de gemeenteraad. Pas daarna kan beslist worden of de gemeenteraad, de fracties van de politieke partijen en de griffie verhuizen van Herenstraat 72 naar Herenstraat 42.

Indien de gemeenteraad inderdaad naar Herenstraat 42 gaat, moet nog beslist worden of Herenstraat 72 een culturele hotspot kan worden. Een alternatieve vestigingsplaats is Herenstraat 101. Maatgevend daarbij: kunnen huurders een kostendekkende huur blijvend opbrengen.

Als de gemeenteraad naar Herenstraat 42 gaat zal men op een etage terecht komen aan de Herenstraat zelf; niet op de begane grond. De  gemeente behoudt dan een deel van het pand, namelijk direct achter de historische gevel en de moderne gevel er naast.

Met Waaijer zal moeten worden afgesproken welk deel van het pand de gemeenteraad exact nodig heeft. Het ruimtebeslag kan negatieve gevolgen hebben voor de te vestigen supermarkt van Hoogvliet in Herenstraat 42, 44, 46. Dan zal de gemeente moeten kiezen: de gemeenteraad in Herenstraat 72 houden of inpassen in het plan Waaijer. Dat wil zeggen dat men boven de supermarkt komt te zitten.

In een culturele hotspot zijn museum Swaensteyn, de bibliotheek, een gemeentelijk servicepunt, VVV, kunstenaarsvereniging ArtiBrak en horeca gedacht. Ook hiervoor moet een programma van eisen worden opgesteld. Voor Herenstraat 54, de huidige vestiging van Hoogvliet, kan gedacht worden aan horeca met een terras.

Waaijer wil op Herenstraat 42, 44, 46 circa 30 woningen bouwen alsmede een grote Hoogvliet supermarkt. Ondergronds moet een parkeergarage komen met 120 plaatsen waarvan 90 voor het publiek. Waaijer wil nader overleg over de situatie aan de Raadhuisstraat (gevel, breedte/hoogte, bouwhoogte, verkeersaanbod) en de inpassing van het monument in de Vlietstraat (nummer 6).

Als het plan-Waaijer niet van de grond komt wil wethouder Rozenberg overgaan tot losse verkoop van de gemeentelijke panden op die plek. Er kunnen dan winkels, woningen of een culturele hotspot komen. Ook de eventueel leegkomende panden Herenstraat 97-101 wil de wethouder verkopen. Daarbij is ook een woonfunctie denkbaar.

Voor alle studies, advisering en begeleiding is tot 1 april 80.000 euro nodig. Rozenberg haalt dat uit bestaande budgetten. Hij gaat ervan uit dat in het najaar van 2017 knopen worden doorgehakt. Realisatie van alle voornemens duurt dan nog zeker twee jaar.

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter