Op last van de provincie is nog voor de jaarwisseling in natuur- en recreatiegebied Vlietland een strook van 40 meter breedte en 1500 meter lengte ontdaan van alle groen. Er is niet gewacht op het oordeel van een in te schakelen externe deskundige die moest adviseren over een bomensparende kapprocedure zoals voorgesteld door Bart Carpentier Alting, directeur van Vlietland B.V., politieke partijen en andere organisaties.

,,Wat de provincie wel heeft gedaan is veel extra mankracht inzetten om 60.000 m2 bomen, struiken, houtopstanden en andere waardevolle ecologie op zo kort mogelijke termijn te vernietigen. Ik laat hier deze week opnamen van maken met een drone’’, aldus de topman van Vlietland, die al eerder aankondigde een schadeclaim bij de provincie neer te leggen. Die actie wordt nu juridisch voorbereid.

Op 13 december werd plots bekend gemaakt dat er een strook groen in Vlietland weg moest in verband met de aanleg van een gasleiding voor de Gasunie. Een dag later werd de kap al gestart. Volgens de betrokkenen ging het om zo’n 1000 bomen. De provincie sprak later van 89. Daarbij ging het echter alleen om bomen waarvoor een herplantplicht bestaat. Gezien de oppervlakte die kaalgeslagen werd gaan deskundigen ervan uit dat veel meer dan 1000 bomen en struiken zijn verdwenen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter