De gemeente kon niets doen tegen de grootschalige bomenkap in natuur- en recreatiegebied Vlietland. Dat heeft wethouder Floor Kist de fracties van VVD en GBLV laten weten. Die hadden beiden vragen gesteld over de bomenkap. Vlietland ligt formeel op het grondgebied van Leidschendam-Voorburg.

Kist stelt dat hij niets kon doen omdat hij niet ‘het bevoegde gezag’ is. Door een wijziging van de Boswet op 1 januari 2015 heeft de gemeente alleen nog invloed binnen de bebouwde kom. Dat de gemeente, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Leiden, verzuimde het hele grondgebied als bebouwde kom aan te merken, meldt Kist niet.

De bestuurder erkent dat hij twee dagen voordat de kap begon op de hoogte werd gesteld door de Gasunie, en niet door het bevoegde gezag, de provincie Zuid-Holland. De bomenkap was nodig voor de aanleg van een gasleiding. Inmiddels heeft Kist bij de provincie geklaagd over de late informatie, zo geeft hij zelf aan.

Ook op de aanleg van geluidswallen en –schermen langs de A4 zegt Kist geen invloed te hebben. Hij kan dat niet afdwingen ook al bestaan de plannen al sinds 2012. De wallen en schermen zijn er nog steeds niet.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter