Nieuws
Zware kritiek op bestuur afvalbedrijf Avalex

Bij afvalbedrijf Avalex is goed bestuur feitelijk onmogelijk. Dat komt door de gekozen opzet van het bestuur. De onderneming zal dan ook omgezet moeten worden in een N.V.. Dat staat in een drietal rapporten die tussen oktober 2012 en oktober 2013 zijn gemaakt over het bestuur van het afvalbedrijf. Met de conclusies is niets gedaan, ook al zijn ze wel in B&W en de gemeenteraad besproken.

Avalex is nu eigendom van zes gemeenten: Leidschendam-Voorburg, Delft, Rijswijk, Wassenaar, Pijnacker-Nootdorp en Midden Delfland. Het dagelijks bestuur bestaat uit zes wethouders. Daarnaast is er nog een algemeen bestuur bestaande uit wethouders en gemeenteraadsleden. De directie handelt in opdracht van het dagelijks bestuur. Een onafhankelijk controle- of toezichtsorgaan is er niet.

Professor Hans Bossert, Price Waterhouse & Cooper alsmede onderzoeksbureau BEA hekelden alle drie het bestuursmodel bij Avalex. Bossert repte over onvoldoende grip op de financiën, niet lopende besluitvorming, slechte informatievoorziening, gebrekkige administratie, te weinig transparantie en ontbrekende controle en correctiemechanismen.

De wethouders zijn van de ene kant eigenaar, van de andere kant opdrachtgever. Ze hebben tegelijk dubbele petten op. Ze moeten het belang van Avalex dienen, maar ook van hun eigen gemeente. Extra problemen: de wethouders hebben de nodige kennis en kunde voor het runnen van een onderneming niet, het kost hen allemaal erg veel tijd en er zijn veel wisselingen van wethouders door politieke ontwikkelingen. Dat schaadt de continuïteit bij Avalex.

Het dagelijks bestuur beslist weliswaar maar bij strategische beslissingen moet dat samen met het algemeen bestuur. De directie handelt bovendien ook zelfstandig alhoewel dat formeel niet mag. Daarnaast is er nog de rol van de gemeenteraden.

Als Avalex een N.V.  wordt krijgen de gemeenten aandelen en kunnen zij meepraten via een aandeelhoudersvergadering. Er komt in dat model een Raad van bestuur en een Raad van commissarissen. Deze laatste werkt als onafhankelijk toezichthouder. De directie is er alleen nog voor de dagelijkse gang van zaken. De N.V. werkt in opdracht van de gemeenten en heeft geen winstoogmerk.

BEA stelde in 2013 al voor om vooruitlopend op de omvorming van Avalex tot N.V. een Raad van toezicht in te stellen. Ook dat is niet gebeurd.

Avalex zit nu, opnieuw na 2012, in financieel zwaar weer. Leidschendam-Voorburg en Pijnacker-Nootdorp doen onderzoek naar een ander bestuursmodel; Delft wil besluiten van Avalex over een nieuwe financieringsvorm laten vernietigen door de provincie Zuid-Holland. In de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg neemt de kritiek op de gang van zaken bij Avalex met de week toe.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter