Nieuws
Provincie negeert contract Vlietland

De provincie Zuid-Holland heeft op 26 augustus 2009 een contract gesloten dat er binnen vier jaar geluid- en zichtwerende schermen kwamen langs de A4 ter hoogte van natuur- en recreatiegebied Vlietland. De schermen hadden er uiterlijk 26 augustus 2013 moeten staan.

In datzelfde jaar is de zaak voor de provincie echter ‘on hold’ gezet. Om verjaring van het contract te voorkomen heeft Vlietland b.v. op 22 november 2016 een stuitingsexploot bij Gedeputeerde Staten van de provincie en BAM Wegen n.v. bezorgd. Daar is tot nu toe nog niet op gereageerd.

De gemeente Leidschendam-Voorburg werd in februari 2012 door de gemeenteraad gedwongen mee te werken aan het aanbrengen van de schermen. Nog diezelfde maand werd door alle betrokken partijen afgesproken een integraal plan te maken. De provincie kwam die belofte echter niet na.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter