Nieuws
Toename verkeer Damcentrum

Het verkeer in het Damcentrum Leidschendam zal tot 2020 met tien tot vijftien procent toenemen. Dit ongeacht de bouwplannen in het gebied. Dat blijkt uit een nota van de Ontwikkelingscombinatie Damcentrum voor de bouw van 30 woningen en twee winkels op een stuk braakliggende grond aan  het Molenpad in Damcentrum. In de nota wordt de toename van het verkeer ‘relatief beperkt’ genoemd.

Eind 2016 stemde de gemeenteraad in meerderheid tegen de bouw van een nieuwe brug over de Vliet in Leidschendam om zo de verkeersoverlast, met name in  Damcentrum en de Sluisbrug, te beperken. In plaats daarvan werd besloten tot andere verkeersmaatregelen. Als die niet blijken te werken zou de Sluisbrug op bepaalde uren, of permanent, gesloten moeten worden voor doorgaand verkeer.

Over de Sluisbrug gaan nu dagelijks tussen 7000 en 8000 auto’s. In het debat is de toename van het verkeer van tien tot vijftien procent niet aan de orde geweest. De Raad van State bepaalde eerder dat vanwege de luchtvervuiling het aantal auto’s beperkt moest worden tot 5000 per etmaal. De gemeente negeert die uitspraak.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter