Nieuws
Nog meer windmolens langs A4 op komst

Er zijn nog meer windmolens op komst langs de A4 in de Vlietzone. Waarschijnlijk gaat het om nog eens drie molens. Onlangs werd een windmolen in gebruik genomen op het Ceva-terrein aan de Westvlietweg, direct bij de Zeeheldenbuurt in Leidschendam-Voorburg.

De geschiktheid voor de plaatsing van windmolens langs de A4 in de Vlietzone werd al vastgelegd in de Vijfde nota ruimtelijke ordening van de rijksoverheid uit 2001. Daarna is een en ander in talloze provinciale beleidsstukken bevestigd.

In juni 2014 schreef het bestuur van de provincie Zuid-Holland in een brief aan provinciale staten dat het gebied geschikt was voor de bouw van windmolens. Alleen dienden de exacte locaties nog bepaald ten worden.

Op de locatie Prins Clausplein, waaronder ook de Ceva-plek valt, is de bouw van windmolens met een totaal vermogen van 12 megawatt beoogd. De Ceva-molen heeft een vermogen van 3 megawatt. Het is de eerste windmolen op Haags grondgebied. De stroom die wordt opgewekt kan 2500 huishoudens voorzien.

In de provinciale Koepelstartnotitie inpassingsplannen locaties windenergie is de A4/Vlietzone ook opgenomen. De laatste actualisatie van die notitie stamt uit 2015.

De Ceva-molen is een initiatief van De Wolff Nederland Windenergie: marktleider voor windenergie in Nederland.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter