Nog voor de zomer komt er duidelijkheid over de N14 en het vervangen van de gelijkvloerse kruisingen in Leidschendam-Voorburg door ongelijkvloerse. Dan zal het ministerie van Infrastructuur en Milieu aangeven hoe de besluitvorming in de komende jaren vorm gegeven zal worden, alsmede het tijdpad voor de realisatie van de werken.

Dat heeft een woordvoerster van het departement laten weten. Vaststaat dat de werken aan de N14 voor 2028 worden uitgevoerd. Berichten dat de voorziene werken aan de A4 tussen Rijswijk en Leidschendam-Voorburg, en de aansluitingen richting Den Haag (waaronder de N14), versneld zouden worden uitgevoerd, worden door de zegsvrouwe ontkend.

De werken aan de A4 starten op zijn vroegst in 2024. De uitwerking van de plannen moet nog beginnen. Voor de werken is 448 miljoen euro uitgetrokken. Daarnaast is er 200 miljoen euro voor verbetering van de verbinding Rotterdam-Den Haag. Dat geld zou na 2028 vrijkomen. Bekeken wordt nu of er al eerder iets kan gebeuren door financiering van de regio (Metropoolregio Rotterdam Den Haag MRDH).

Bij de provincie Zuid-Holland en MRDH verwijst men naar Rijkswaterstaat als de ‘trekker’ van het project-N14 en de planning daarvan. Wethouder Floor Kist berichtte de gemeenteraad eerder dat de planstudies voor de N14 in 2017 zouden starten. Dat project zou twee jaar duren. Pas daarna zou er duidelijkheid komen. Hij beloofde de raad te gaan proberen het proces te versnellen om zo de verkeersdruk op de Vlietbruggen sneller te kunnen verminderen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter