VVD-raadslid Ton Overmeire beticht de leiding van het afvalbedrijf Avalex van bedrog. De gemeente Leidschendam-Voorburg is mede-eigenaar van Avalex.

Overmeire beroept zich op een intern stuk van Avalex gedateerd 12 oktober 2016. Daaruit blijkt dat de onderneming een manager zoekt voor een duurzaamheidscentrum dat men ‘voornemens is’ te bouwen.

Avalex gebruikt de naam ‘duurzaamheidscentrum’ voor een afvalstation dat in de Voorschotense Dobbewijk zou moeten komen. Inwoners van Leidschendam-Voorburg zouden daar ook gebruik van moeten gaan maken.

Overmeire wijst erop dat Avalex in de begroting 2017 geen cent heeft uitgetrokken voor het duurzaamheidscentrum. In de toelichting op die begroting staat zelfs dat er ‘vooralsnog’ niet geïnvesteerd wordt in het centrum.

De zoektocht naar de manager, die dus al in oktober 2016 is gestart, wijst op heel iets anders, zo meent Overmeire. Volgens hem worden buitenstaanders voor Avalex gewoon om de tuin geleid.

In het dagelijks bestuur van Avalex zit wethouder Floor Kist, in het algemeen bestuur zijn collega Frank Rozenberg. De Voorschotense gemeenteraad is unaniem tegen de komst van het afvalstation in de Dobbewijk. (foto Ot Douwes)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter