Nieuws
Lokale politiek legt zich neer bij Haagse windmolen

B&W zullen geen actie tegen Den Haag ondernemen vanwege de plaatsing van een windmolen op het CEVA-terrein aan de Westvlietweg. ,,Dat heeft geen zin’’,  aldus wethouder Saskia Bruines in de gemeenteraad.

De wethouder kreeg steun van een meerderheid van de gemeenteraad. Een motie van CDA-raadslid Jaap Geluk om met Den Haag te gaan praten over de afbraak van de molen kreeg alleen de stemmen van CDA, ChristenUnie/SGP en Fractie Hohage.

Wethouder Bruines gaf in het debat aan dat juristen B&W hebben laten weten dat er geen enkele mogelijkheid is de bouw van de molen terug te draaien.

Wel zal B&W zich erop gaan richten er voor te zorgen dat de molen ‘goed’ gaat werken. Zo wees Bruines erop dat er voorwaarden zijn aan het functioneren van de molen. Slagschaduw mag gedurende maximaal 5 uur en 20 minuten per jaar optreden. ,,Dat is al overschreden’’, concludeerde Bruines. ,,Wij gaan daar goed naar kijken.’’

De wethouder erkende dat B&W de burgers niet meer had geïnformeerd nadat men eind 2015 een proces bij de Raad van State tegen de molenbouw had verloren. De informatievoorziening was volgens Bruines een zaak van de gemeente Den Haag en CEVA. ,,Wij hadden formeel geen rol.’’

Volgens Bruines hebben Den Haag en CEVA zich niet aan gemaakte afspraken over de informatievoorziening gehouden. ,,Achteraf zeg ik dat wij daar beter op hadden moeten toezien’’, aldus de wethouder. ,,Voortaan moeten we alerter zijn.’’

Ambtenaren wisten medio 2016 dat er in het najaar gestart zou worden met de molenbouw. Die informatie is echter niet bij B&W terecht gekomen, zo gaf zij aan.

De gemeenteraad nam een motie van GBLV aan waarin wordt uitgesproken dat de gemeenteraad teleurgesteld is over het handelen van Den Haag in deze. Een verzoek van het CDA om daar ook B&W van Leidschendam-Voorburg aan toe te voegen, wees GBLV-voorman Walter Rosbenders af. Tegen de motie stemden CDA en één VVD-raadslid.

Een online petitie van het CDA om de windmolen af te laten breken kreeg inmiddels 700 handtekeningen. Een GBLV-idee om Koning Willem Alexander te vragen nog eens naar alle procedures te (laten) kijken, is zo’n 500 keer ondertekend door inwoners van de gemeente. (foto Charles Groeneveld)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter