Nieuws
Geen scherm langs A4, zegt Commissaris der Koning

Langs de A4 komt ter hoogte van Vlietland geen scherm om geluid en het zicht op passerende auto’s tegen te houden. Dat heeft de Commissaris der Koning, Jaap Smit, laten weten. Hij deed dat in antwoorden op vragen van Carla van Viegen, lid van provinciale staten voor de Partij voor de Dieren.

De aanleg van geluid- en zichtwerende voorzieningen maakt onderdeel uit van het project Verondieping Meeslouwerplas, aldus Smit. Daarbij gaat hierbij niet om een resultaatsverplichting van de provincie, zo zegt hij.

Met Recreatiecentrum Vlietland is in 2009 afgesproken dat de provincie zal bevorderen en ondersteunen dat een geluid- en zichtwerende voorziening tussen het recreatiegebied en de A4 wordt gerealiseerd, aldus de Commissaris der Koning. In het project Verondieping Meeslouwerplas gold de stort van grond (de verondieping) als de wijze waarop de stabiliteit van de oevers kon worden verbeterd. De provincie heeft een overeenkomst naar burgerlijk recht gesloten met BAM om de Meeslouwerplas te verondiepen.

In deze overeenkomst is ook afgesproken, zo gaat Smit verder, dat BAM als uitvloeisel hiervan zorgt voor onder andere geluidwerende voorzieningen. De uitvoering van het project is in 2013 stil komen te liggen.

,,Wij voorzien niet dat de bedoelde geluid- en zichtwerende voorziening overeenkomstig het oorspronkelijke plan (in de vorm van een scherm) wordt gerealiseerd. Hierbij is mede van belang dat eventuele geluid- en zichtwerende voorzieningen moeten worden beoordeeld aan – onder andere – het gebiedsprofiel ruimtelijke kwaliteit dat voor dit gebied is opgesteld’’, schrijft hij.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter