Nieuws
Opknap winkelcentrum Julianabaan vertraagd

De plannen om het winkelcentrum Julianabaan te gaan opknappen, hebben vertraging opgelopen. Het probleem is dat er meerdere eigenaren van panden zijn en ook de gemeente mee wil beslissen.

Vorig jaar lieten de eigenaren en de winkeliersvereniging een onderzoek doen naar het imago van het centrum bij het winkelende publiek. Daaruit kwam naar voren dat men het centrum wat ouderwets vond en dat de klant bepaalde winkels miste.

Op grond van de uitkomsten van het onderzoek zijn alle betrokkenen om tafel gaan zitten. In periodieke overleggen werd getracht tot een plan van aanpak te komen. Door daar architecten bij te betrekken hoopten de deelnemers ook gedachten ‘van buiten’ mee te krijgen.

Er werd op gemikt voor eind 2016 een plan klaar te hebben dat er van zou uitgaan dat er niet grootschalig zou worden gesloopt en gebouwd. Het centrum zou wel een facelift moeten krijgen. Daarbij werd gedacht aan meer kleur van bijvoorbeeld het plaveisel, de pilaren en de luifels, het aanpakken van de parkeerplaats, het herinrichten van de pleinen en het wijzigen van de toegangswegen.

Uitgangspunt is dat de Julianabaan een winkelcentrum blijft voor dagelijkse boodschappen, aangevuld met enkele speciale winkels. Geen der betrokken partijen wil nu een voorspelling doen over de datum dat er wel een concreet plan zal liggen. Het winkelcentrum dateert uit 1959.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter