De opbrengsten uit ingezameld plastic, metaal en drankverpakkingen (PMD), vallen lager uit dan gedacht. Dat komt door een tariefdaling. Het zal dan ook langer gaan duren voordat investeringen in een nieuw afvalsysteem zijn terugverdiend.

Dat blijkt uit stukken van afvalbedrijf Avalex. De lagere opbrengsten zullen in een wijziging van de begroting 2017 worden verwerkt. Tot nu toe rekende de gemeente Leidschendam-Voorburg op 475.000 euro aan opbrengsten uit PMD.

Avalex wil alle kosten en opbrengsten die gepaard gaan met het nieuwe afvalsysteem dit jaar opnieuw gaan berekenen. Eerdere becijferingen waren ‘theoretisch’ zo blijkt uit de stukken. In de begroting 2018 wil het afvalbedrijf de nieuwe berekeningen verwerken.

Nu is al wel duidelijk dat de gemeenten meer zullen moeten gaan betalen voor de plaatsing van containers. Mogelijk vallen die extra kosten weg tegen een meevaller die zich over 2016 aandient. Die stond voor het laatste kwartaal op 829.000 euro.

Volgens Avalex is er een 50 procent kans dat de opbrengsten die eerder werden voorspeld voor het nieuwe afvalsysteem, en een daarmee gepaard gaande reductie van restafval niet worden gehaald.

Het bedrijf acht de kans klein dat een gemeente uit Avalex zal stappen. Gebeurt dat wel dan is het financiële risico voor de gemeenten die blijven vijf miljoen euro, zo is berekend.

In Leidschendam-Voorburg is een discussie gestart over een nieuwe bestuursvorm voor Avalex, dat nu in handen is van zes gemeenten. Die discussie blijkt binnen Avalex zelf al sinds begin oktober 2016 te lopen. Toen hebben directie en bestuur er een vergadering over gehouden.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter