Vlietland b.v., exploitant van natuur- en recreatiegebied Vlietland, wist pas op 13 december 2016 dat er de volgende dag gestart zou worden met een grootschalige bomenkap in het gebied langs de A4.

Dat heeft Dennis Rozema, contactpersoon tussen de provincie Zuid-Holland en de topman van Vlietland b.v., Bart Carpentier Alting, desgevraagd laten weten. ,,Ik heb Bart op 13 december geïnformeerd en niet eerder’’, aldus Rozema.

De ambtenaar weerspreekt daarmee zijn hoogste baas, Commissaris der Koning Jaap Smit. Die liet in antwoorden op vragen van Carla van Viegen, lid van provinciale staten voor de Partij voor de Dieren, weten dat de informatie al op 14 november was doorgegeven.

Rozema: ,,Het kan zijn dat op 14 november de Groenservice Zuid-Holland de informatie kreeg. Dat was tot 1 januari de organisatie die het beheer voerde over provinciale recreatiegebieden. Daar valt Vlietland ook onder.’’

Volgens de ambtenaar is het hoogst onwaarschijnlijk dat Bart Carpentier Alting door de Groenservice is geïnformeerd. ,,Ik ben de contactpersoon.’’ Bart Carpentier Alting zelf ontkent ooit vanuit de Groenservice op de hoogte te zijn gesteld.

Op de vraag hoe het kan dat de Commissaris der Koning een andere datum noemt dat hij zelf blijft Dennis Rozema het antwoord schuldig. ,,Daarover heb ik geen mening.’’

Wethouder Floor Kist heeft in antwoorden op vragen van GBLV laten weten dat de gemeente op 25 oktober 2016 akkoord ging met het verplaatsen van een gasleiding door de Gasunie naar een strook langs de A4. De consequenties daarvan voor het bovengrondse groen zouden echter niet  beoordeeld zijn.

Op 17 november ontving de gemeente een afschrift van de door de Gasunie ingediende kapmelding bij het ministerie van Economische Zaken, op basis van de Boswet, aldus Kist. Of er toen wel door de gemeente gekeken is naar de consequenties voor het groen ter plaatse, geeft Kist niet aan.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter