De gemeenten Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar gaan zoeken naar een nieuwe locatie voor de bouw van een afvalstation door Avalex. Voorschoten heeft alle ambtelijke medewerking aan de komst van zo’n station in de Dobbewijk gestaakt.

Dit is de uitkomst van een debat in de gemeenteraad van Voorschoten. In die gemeente bestond grote weerstand tegen de komst van het afvalstation in de Dobbewijk, maatschappelijk en politiek.  Wethouden Daan Binnendijk gaf aan dat er ‘te veel kapot zou gaan’ in de relatie met de bewoners en de gemeenteraad als B&W die weerstand zouden negeren.

In een brief aan Avalex hebben B&W dat bedrijf gevraagd het aanvragen van een vergunning voor de bouw van het station in de Dobbewijk te heroverwegen. Dat is bewust zo geformuleerd om eventuele schadeclaims te voorkomen. Wettelijk mag de gemeente een aanvraag ook niet negeren.

Volgens Binnendijk is de boodschap bij Avalex ‘hard’ aangekomen. ,,Als bedrijf ga je dan wel twee keer nadenken voor dat je het toch doet. Bovendien maakt Avalex zich al zorgen over de lange procedure. Met onze brief geven bij een signaal dat die nog langer gaat worden als men toch door zet.’’

,,Wij kunnen niemand tegenhouden maar als een gemeente onwillig is, is er een risico dat die gemeente op elke slak zout gaat keggen en het erg lang gaat duren’’, vervolgde Binnendijk. Hij noemde het dan ook ‘niet waarschijnlijk’  dat Avalex alsnog een vergunning aanvraagt. ,,Bovendien is er in het bestuur van Avalex geen overeenstemming over de financiering.’’  Het afvalstation kost 2 tot 3 miljoen euro. Dat is niet in de begroting 2017 opgenomen.

Binnendijk gaf te kennen dat de optie die de drie gemeenten voor de locatie Dobbewijk hadden genomen op een stuk grond op 1 april afloopt en niet zal worden verlengd.

De gemeenteraad nam unaniem een motie aan waarin om een gedegen onderzoek naar een nieuwe locatie wordt gevraagd, inclusief voortdurende informatie aan de inwoners en de gemeenteraad.

Leidschendam-Voorburg wil het Avalex afvalstation aan de Nieuwe Havenstraat sluiten om daar woningen te kunnen bouwen. Wethouder Floor Kist gaf eerder aan dat er enige haast bij geboden was. Ook gaf Kist te kennen dat er in de gemeente geen andere plekken zijn voor een afvalstation.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter