Nieuws
CEVA-windmolen mocht er niet komen

De windmolen op het CEVA-terrein aan de Westvlietweg had er op grond van provinciale regels niet mogen komen. Dat blijkt uit de Nota Wervelender die de provincie in 2011 uitbracht. In de nota staat dat ‘solitaire’ windmolens in beginsel alleen zijn toegestaan als zij op grote bedrijfsterreinen staan. Dat is bij CEVA niet het geval.

De CEVA-molen maakte deel uit van de door de provincie als ‘gewenste locatie’ voor windmolens bij het Prins Clausplein. In 2011 werd de ‘gewenste locatie’ omgevormd tot een ‘studie locatie’. Dat gebeurde omdat de provincie te veel belemmeringen zag om hier een viertal windmolens op een rij neer te zetten.

Die belemmeringen konden alleen weggenomen worden bij een ‘herontwikkeling van het bedrijfsterrein’. Daartoe moest Den Haag desgewenst binnen twee jaar beslissen. Uiteindelijk gebeurde dat niet, waarna de provincie de hele locatie schrapte.

Volgens de Nota Wervelender moesten windmolens in zones langs snelwegen, in combinatie met bedrijvigheid verschijnen. Daaraan voldoet de CEVA-locatie op zich wel. Hoe de molen er uiteindelijk als enige van de geplande vier toch kon komen, kan de provincie niet duidelijk maken. Men verwijst naar de gemeente Den Haag.

Van de andere kant blijkt uit de Nota Wervelender dat de provincie met individuele gemeenten afspraken gaat maken over de realisatie van windmolens op aangewezen locaties. Als de gemeente een locatie niet geschikt acht, moet er een alternatief gezocht worden. Dat alles is in het geval-CEVA kennelijk niet gebeurd.

Wat wettelijke normen en eisen betreft verwijst de provincie ook naar de gemeente Den Haag. Gemeenten zijn daarvoor verantwoordelijk bij windmolens met een vermogen tot 5 megawatt. De CEVA-molen heeft een vermogen van 3 megawatt.

Op grond van de Wet milieubeheer bestaan normen voor geluidhinder en slagschaduw. Volgens de provincie zijn er twee mogelijkheden indien die normen worden overschreden: de molen wordt verder weg van huizen neergezet, of periodiek stilgezet.

Waarom de provincie onlangs strenge criteria inzake de overlast van windmolens heeft gepubliceerd weet een woordvoerster van de provincie niet duidelijk te maken. Volgens haar gelden die alleen voor specifieke, nieuwe locaties; niet voor de CEVA-molen.

De gemeente Den Haag is niet in staat geweest de onderliggende stukken inzake de bouw van de CEVA-molen te leveren, ondanks herhaalde verzoeken van Vlietnieuws.nl (foto Charles Groeneveld)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter