Nieuws
Sociale woningmarkt open voor Rotterdammers

De sociale woningmarkt in de regio Haaglanden, inclusief Leidschendam-Voorburg, moet opengesteld worden voor Rotterdammers. Dat wil zeggen dat urgente gevallen uit die stad ook hier voorrang krijgen bij de toewijzing van een woning. Dat is de kern van een Regionale woonvisie die op 1 juli geopenbaard moet worden.

Rotterdam wil grootschalig oude stadswijken gaan saneren. Daardoor vallen 20.000 woningen weg. Van de sociale huurwoningen komt bij herbouw maar 30 procent terug. Daarnaast heeft Rotterdam het beleid om mensen met lage inkomens niet meer in ‘zwakke wijken’ te laten wonen, doch hen onder te brengen in ‘sterke wijken’.

Formeel moet 30 procent van het woningbestand uit sociale huurwoningen bestaan. Die woningen zijn bestemd voor mensen met een inkomen tot  modaal (37.000 euro bruto per jaar). Door de sociale woningmarkt open te gooien willen Haaglanden en Rotterdam de relaties versterken en belemmeringen wegnemen voor inwoners om in elkaars gebieden naar woningen te zoeken.

In Leidschendam-Voorburg is een tekort aan sociale huurwoningen. De gemeente heeft wel plannen er 297 bij te bouwen (aan De Star, op bedrijfsterrein Overgoo en aan de Rijnlandlaan) maar de realisatie daarvan stokt. Bovendien zijn die woningen bestemd voor statushouders (asielzoekers met toestemming hier te blijven) alsmede inwoners van de gemeente zelf.

Leidschendam-Voorburg haalt de grens van 30 procent sociale huurwoningen overigens niet. De gemeente zit op zo’n 26 procent. Bij ontwikkelaars en investeerders bestaat weinig tot geen belangstelling voor de bouw van sociale huurwoningen gezien de geringe opbrengsten in vergelijking tot de kosten.

Al eerder ontstond er commotie over berichten dat Leidschendam-Voorburg woningen zou moeten gaan bouwen voor Den Haag aangezien die stad er geen ruimte meer voor had.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter