Nieuws
Gemeente Den Haag controleert eigen windmolen

Het is aan de gemeente Den Haag om te bepalen of er wordt optreden tegen de windmolen op het CEVA-terrein aan de Westvlietweg. Dat blijkt uit antwoorden van B&W op vragen van VVD-raadslid Bart Eleveld.

Volgens B&W moet de Omgevingsdienst Haaglanden namens Den Haag controleren of de eigenaar/beheerder van de molen zich aan alle voorschriften houdt. Als dat niet zo blijkt te zijn is Den Haag het bevoegde gezag om te beslissen of er wordt opgetreden. Het kan dan gaan om het opleggen van een dwangsom en/of bestuursdwang (feitelijk ingrijpen).

De regels rond overlast van windturbines zijn vastgelegd in het Besluit Algemene Regels voor Inrichtingen Milieubeheer, aldus B&W. Daarin zijn onder andere regels opgenomen voor het voorkomen of beperken van slagschaduw, lichtschittering en geluidhinder.

Zo is bepaald dat de geluidsbelasting van een windturbine op de gevels van woningen niet hoger mag zijn dan 47 decibel (dB) als jaargemiddelde; voor de nachtperiode (van 23:00 tot 07:00 uur) is dat 41 dB.

Om slagschaduw zoveel mogelijk tegen te gaan geldt dat als zich een gevoelig object – een woning – op een afstand van minder dan 12 maal de rotordiameter van de wieken bevindt, dan moet de windturbine worden uitgerust met een automatische stilstandsvoorziening. De turbine moet automatisch worden afgeschakeld indien meer dan 17 dagen per jaar gedurende meer dan 20 minuten per dag (in totaal 5 uur en 40 minuten) slagschaduw optreedt op gevels waarin zich ramen bevinden.

Om lichtschittering zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken moeten niet reflecterende materialen of coatinglagen worden toegepast.

Inwoners van Leidschendam-Voorburg kunnen bij de Omgevingsdienst Haaglanden klachten indienen. Dat kan ook bij de bouwer van de molen: De Wolff Nederland Windenergie. Voor planschade verwijzen B&W naar de site van de gemeente Den Haag.

B&W hebben een bewonersdelegatie toegezegd bij vragen en onduidelijkheden bijvoorbeeld over regels, teksten, juridische zaken, deskundige ondersteuning te bieden. (foto Charles Groeneveld)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter