De gemeente wil investeerders, ontwikkelaars en bouwers ertoe verleiden woningbouw in bepaalde wijken te plannen. De gemeente wil ‘sturen op gewenste ontwikkelingen’. Dat heeft wethouder Floor Kist de gemeenteraad laten weten.

Er moet gebouwd worden in Leidschendam-zuid, op bedrijfsterrein Overgoo, Klein Plaspoelpolder (KPP), op landgoed Schakenbosch, in de Duivenvoordecorridor (DVC), wijk De Heuvel, in het Huygenskwartier, aan de Rijnlandlaan, in Bovenveen, Voorburg-noord alsmede in de kern van Stompwijk.

Voor deze plaatsen is gekozen op grond van behoefteonderzoeken, aldus Kist, alsmede nieuwe ontwikkelingen in woon- en leefomgeving. Urgente ontwikkelingen noemt hij KPP, Overgoo en Schakenbosch.

Voor Leidschendam-zuid wil Kist af van appartementen en ééngezinswoningen. De gemeente wil daar een rustig, stedelijk en hoogwaardig woonmilieu. Dat wil zeggen een wijk met groen en aandacht voor het landschap, inclusief eigen parkeerplaatsen.

Voor KPP en Overgoo ziet Kist ook een rustig, stedelijk woonmilieu; geen appartementen of ééngezinswoningen. Schakenbosch en DVC moeten hoogwaardige woongebieden worden waarbij de huizenbouw ondergeschikt is aan het landschap en recreatief medegebruik is toegestaan.

Bovenveen en Voorburg-noord bestempelt Kist als stedelijke woongebieden. Het woord ‘rustig’ is hier weggevallen. In Stompwijk gaat de wethouder voor een ‘dorps’ woonmilieu met veel leven buiten op straat en een eigen beheer van de openbare ruimte. Over de andere woonwijken geeft Kist geen karakteristieken.

De wethouder erkent dat er in de gemeente een behoefte is aan huurwoningen in het zogenoemde middensegment (huur van 700 tot 900 euro per maan). Die woningen moeten er komen voor kenniswerkers en startende gezinnen.

Om de bouwactiviteiten op de gewenste  locaties te stimuleren wil de gemeente investeren in scholen, groen, sport en de openbare ruimte. Daarnaast wil men praten over de grondprijs. Kist oppert de mogelijkheid van het bouwen van bungalows met een tuin.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter