Nieuws
Statenlid neemt Commissaris de maat inzake Vlietland

Carla van Viegen, lid van provinciale staten voor de Partij voor de Dieren, neemt geen genoegen met antwoorden die Commissaris der Koning, Jaap Smit, onlangs gaf op vragen over de plaatsing van een geluid- en zichtwerend scherm langs de A4 bij Vlietland. Van Viegen heeft nieuwe vragen gesteld.

Smit stelde dat er geen verplichting is voor de provincie het scherm neer te zetten. Van Viegen bestrijdt dat. ‘In 2009 zijn er overeenkomsten gesloten tussen de provincie, BAM Infra B.V., Recreatiecentrum Vlietland BV (RCV) en milieu- en natuurorganisaties waarin BAM Infra B.V. en de provincie Zuid-Holland zich verplicht hebben om zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier jaar circa 3500 meter adequaat geluid- en zichtwerende schermen te realiseren langs de A4 ten behoeve van Vlietland en de Vogelplas Starrevaart’ stelt zij.

‘Het college van Gedeputeerde Staten heeft Provinciale Staten op 26 augustus 2009 in een brief geïnformeerd over de opdracht voor het plaatsen van geluidsschermen, die is verstrekt aan de BAM en heeft op 1 september 2009 hierover een persbericht uitgebracht. Na bijna acht jaar na het sluiten van de overeenkomst met BAM moet worden geconstateerd dat de betreffende geluidsschermen tegen de vastgelegde afspraken in nog steeds niet zijn geplaatst’, gaat Van Viegen verder.

‘Bent u met ons van mening dat hier wel degelijk sprake is van een resultaatsverplichting op grond van een gesloten overeenkomst in 2009 voor de plaatsing van de genoemde geluidschermen? Zo nee, kunt u dit nader beargumenteren. Zo ja, wanneer gaat u aan deze verplichting voldoen’, vraagt het statenlid.

Volgens Smit zou de plaatsing van een scherm de weidsheid van het gebied aantasten. Van Viegen: ‘Volgens onze informatie staat in het gebiedsprofiel niets over ruimtelijke kwaliteit in relatie tot Vlietland, die de realisatie van geluiden zichtwerende schermen zou kunnen tegenhouden. Klopt deze informatie? Zo ja, wat is dan nog het probleem? Zo nee, welke eisen zijn er volgens GS opgenomen in het gebiedsprofiel over ruimtelijke kwaliteit in Vlietland in relatie tot de plaatsing van geluidsschermen aldaar? ‘

Het statenlid vraagt bovendien of de provincie bereid is de omvangrijke bomenkap in Vlietland – ‘mogelijk rond de tienduizend bomen’, aldus Van Viegen – via herinplant te compenseren. Volgens haar is de herplant van 89 bomen waartoe de provincie wettelijk verplicht is, ‘volstrekt onvoldoende’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter